Financiers nieuwe DAF aarzelen nog

ROTTERDAM, 10 FEBR. De financiering van het nieuw op te richten vrachtwagenbedrijf DAF is veel minder verzekerd dan de bewindvoerders eerder deze week suggereerden. De Vlaamse regring nòch de banken willen zich nog binden om de nieuwe onderneming te financieren.

Minister-president Luc van den Brande van Vlaanderen is niet zomaar bereid 110 miljoen gulden in een nieuw reddingsplan voor DAF te steken. Hij wil dat er “zoveel als mogelijk” banen bij de DAF-vestiging in het Belgische Westerlo behouden blijven.

Van den Brande ontving gisteren DAF-bewindvoerder mr A. Deterink voor een gesprek over het uit te werken nieuwe reddingsplan. De Vlaamse minister-president zei na afloop eerst het zogenoemde businessplan voor het nieuwe DAF te willen zien voor hij definitieve toezeggingen doet.

ABN Amro en de andere Nederlandse banken, ING, Rabo en NIB, stellen zich precies zo op. “Wij kunnen geen concrete toezeggingen doen voor dat er een plan op tafel ligt”, zegt een woordvoerder van ABN Amro. Bewindvoerder mr F. Meeter van DAF ging er afgelopen maandag al van uit dat ABN Amro in elk geval met eigen vermogen voor het nieuwe truckbedrijf over de brug zou komen, evenals de Nederlandse en de Vlaamse overheid. Bij elkaar is ruim een half miljard gulden aan eigen vermogen vereist plus nog eens een miljard aan leningen om het nieuwe DAF van de grond te krijgen. Minister Andriessen (economische zaken) heeft een bijdrage van 225 miljoen gulden toegezegd, deels risicodragend, deels in de vorm van krediet.

Voor het meedoen van de banken is, zo verluidt in bankkringen, vooral belangrijk hoe het oude DAF wordt afgewikkeld en dan met name welke prijs het nieuwe bedrijf zal betalen voor de over te nemen activa van de vrachtwagendivisie. Hoe meer daarvoor moet worden betaald, hoe meer risicodragend vermogen voor de nieuwe opzet nodig is.

Deterink stelde na zijn gesprek met Van den Brande dat “een participatie van de Vlaamse overheid in het risicodragende kapitaal van een afgeslankt DAF “essentieel” is voor het welslagen van het plan. Voor Van den Brande moet een oplossing voor de problemen bij DAF “hoe dan ook een aanvaardbaar werkgelegenheidsperspectief” bieden. “Het aantal aanvaardbare ontslagen is een bedrijfseconomische afweging. Voor ons telt de afweging hoeveel mensen hun baan kunnen behouden. Hopelijk zoveel als mogelijk.” Volgens het oude reddingsplan zouden in Westerlo circa 1150 banen behouden blijven. De DAF-bewindvoerders gaan uit van tenminste een halvering van het personeelsbestand in Westerlo (nu 1500 mensen) en Eindhoven (5250 man).

Vanuit het Europees Parlement is gisteren kritiek geuit op de terughoudendheid van het Verenigd Koninkrijk om financiële hulp te verlenen aan Leyland-DAF, de Britse dochteronderneming van het Nederlandse vrachtwagenbedrijf. In een ontwerpresolutie die morgen in stemming komt, roept de socialistische fractie de Britse regering op zich aan te sluiten bij de reddingspoging van de Nederlandse en Belgische overheid.

In de Eerste Kamer zei Andriessen dat het plan waarvoor de bewindvoerders nu hebben gekozen niet zijn directe voorkeur heeft. “Het is een oplossing die ik op zichzelf zeer betreur”, zei Andriessen. “Maar we moeten mikken op continuïteit, die moet verzekerd zijn. Dit (de sanering, red.) kun je niet nog een keer hebben.”

Groen Links wil proberen minister Andriessen voor een nadere uitleg over zijn uitspraken over DAF in de Tweede Kamer uit te nodigen. Een gisteren daartoe ondernomen poging stuitte op weerstand bij de regeringsfracties CDA en PvdA. “De bewindvoerders zijn aan zet”, zei het Kamerlid Vos (PvdA; en voorzitter van de vaste kamercommissie voor economische zaken). “Het is voor ons even pas op de plaats.”