Eind februari bijeenkomst G7 in Londen

LONDEN, 10 FEBR. De ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken van de zeven belangrijkste industrielanden (G-7) vergaderen op 27 februari in Londen. Volgens een verklaring van het Britse ministerie van financiën, gisteravond, gaat het om een “brede, informele bespreking van de ontwikkelingen in de wereldeconomie”. Er wordt na afloop van de bijeenkomst geen officiële verklaring uitgebracht. Ook zijn geen bijzondere besluiten of initiatieven te verwachten.

Vorige week al werd van diverse zijden verklaard dat een dergelijke ontmoeting eind van deze maand of begin maart zou plaatshebben. Verscheidene ministers van financiën hadden daarop aangedrongen om te praten over de stagnerende groei van de wereldeconomie, hulp aan de voormalige Sovjet-Unie, wisselkoersen en de slepende Gatt-onderhandelingen. Een Amerikaanse regeringsfunctionaris sprak van een “kennismakingsbijeenkomst” in verband met het aantreden van de nieuwe Amerikaanse minister van financiën, Lloyd Bentsen, en zijn Japanse collega Yoshiro Hayashi. Beiden krijgen in Londen voor het eerst te maken met collega's van de andere vijf deelnemers aan het overleg, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië.

De formele bijeenkomsten van de G-7 vinden gewoonlijk tweemaal per jaar plaats aan de vooravond van de halfjaarlijkse vergaderingen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). De eerstvolgende gelegenheid is eind april. De regeringsleiders en staatshoofden van de G-7 ontmoeten elkaar jaarlijks in juli, dit jaar in Tokio.