EG-Landbouw op tv

BRUSSEL, 10 FEBR. Nadat vorige week de EG-ministers van buitenlandse zaken het spits afbeten, zijn vandaag de ministers van landbouw voor de televisiecamera's opgetreden.

Het openstellen van het oriënterende gedeelte van de vergadering past in het op de Europese Top in Edinburgh afgesproken streven om de burger meer bij de EG te betrekken. De Belgische minister van landbouw, Bourgeois, zei gisteravond nog dat het onderwerp van de agrarische prijzen “te gevoelig” is om daarover en plein publique te debatteren. Minister Bukman was ook niet enthousiast over de aanwezigheid van de camera's maar hij zag hij in dat openbaarheid van essentieel belang is voor het Deense voorzitterschap. “Dat verandert misschien allemaal als het Deense referendum (over het Verdrag van Maastricht) achter de rug is.”