Boetes werkgevers bij arbeidsongeschiktheid overstijgen vergoedingen fors; Introductie bonus/ malus valt tegen

DEN HAAG, 10 FEBR. Veel minder bedrijven maken gebruik van de subsidieregeling om arbeidsongeschikten in dienst te nemen dan het ministerie van sociale zaken had gedacht. Dit blijkt uit een inventarisatie van het blad De Werkgever van het NCW.

Blijkens dit onderzoek zullen 1 maart, als de regeling 1 jaar bestaat, ten hoogste 2.000 bonussen zijn toegekend, terwijl het er volgens een taxatie van staatssecretaris Ter Veld 30.000 zouden zijn. Het NCW-blad baseert zich op gegevens van 17 van de 19 bedrijfsverenigingen. Een bedrijf dat een arbeidsongeschikte in dienst neemt, ontvangt daarvoor als subsidie in principe een half jaarsalaris. Terwijl Sociale Zaken schatte dat bedrijven op deze wijze 500 miljoen gulden zouden incasseren, komt het NCW-onderzoek uit op maximaal 40 miljoen gulden.

Tegenover de bonussen staan de malussen, de boetes die bedrijven moeten betalen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Ook die pakken volgens De Werkgever lager uit dan het ministerie had gedacht. Volgens het onderzoek zullen bedrijven per 1 maart voor ongeveer 600 miljoen gulden aan boetes zijnaangezegd, terwijl de meest recente raming van het departement 1 miljard bedroeg. Het aantal malussen komt redelijk overeen met de verwachting, maar de hoogte van de boetes valt lager uit: geen 20.000 gulden gemiddeld per arbeidsongeschikte, maar 10.000 à 15.000. De maximale boete bedraagt op dit moment een half jaarsalaris, maar de exacte hoogte is afhankelijk van het risico dat iemand loopt om arbeidsongeschikt te worden.

Het ministerie van sociale zaken erkende vanochtend de grote verschillen tussen de taxatie van het aantal bonussen en malussen en de werkelijke cijfers. De werking van de bonus/malusregeling in de WAO wordt al onderzocht; deze cijfers worden daarbij betrokken. De opbrengst van de regeling wordt overigens besteed aan een verlaging van de AAW-premie die werkgevers betalen.