Beurs wil geen fusies tussen hoeklieden

AMSTERDAM, 10 FEBR. Hoekmansbedrijven mogen van de Amsterdamse effectenbeurs de komende maanden niet fuseren. De beurs wil de status quo bij de leden van de beurs handhaven totdat de herstructurering van de aandelenhandel afgerond is. Het beursbestuur wil eind maart een uitgewerkt voorstel over de hervormingen aan de leden (hoeklieden, commissionairs en banken) voorleggen.

Beursleden kregen begin deze week een circulaire waarin het verbod om te fuseren werd aangekondigd. “Hoekmansbedrijven en commissionairs mogen uiteraard wel praten over dit soort zaken, maar nu nog niet duidelijk is welke maatregelen precies genomen zullen worden, willen we geen fusies en overnames”, zei Th.J.A. Hoedemakers gisteren tijdens een toelichting op de plannen van het beursbestuur.

Commissaris voor de notering A. Vastenhouw zei dat hij fusies en overnames bij de hoekmansbedrijven verwacht omdat ze na de hervorming van de beurs moeten voldoen aan zwaardere kapitalisatie-eisen. De beurs wil het aantal hoekmannen per fonds, nu minstens twee, terugbrengen tot één.

Verder zal de handel in aanden gesplitst worden in een segment voor kleine en middelgrote orders (retail) en een segment voor grote orders (wholesale). Deze spitsing geldt alleen voor de dertig grootste fondsen.

Op de wholesale markten zullen de hoekmannen geen rol meer spelen. Een groot deel van banen bij deze bedrijven dreigt dan ook door de voorgestelde hervormingen te verdwijnen. Bij de 22 hoekmansbedrijven die op de Amsterdamse effectenbeurs actief zijn, werken ruim 200 mensen. Naar verwachting zullen de vijf tot acht grootste hoekmansbedrijven overblijven. Over een uitkoopregeling voor de bedrijven die er mee moeten stoppen, wilden de beursvertegenwoordigers nog geen mededelingen doen. “Er zijn nog te veel onduidelijkheden waarover afspraken gemaakt moeten worden”, aldus Hoedemakers.

De grens tussen de wholesale- en retailmarkt zal per fonds verschillen en is afhankelijk van de liquiditeit (verhandelbaarheid) van een aandeel. Volgens Vastenhouwer zal 80 procent van de transacties en circa 50 procent van de effectieve omzet (aantal aandelen maal de koers) via de hoekmansbedrijven blijven lopen. De grens zal variëren van 100.000 gulden tot een miljoen gulden. “De gemiddelde grens zal rond de 400.000 gulden liggen”, aldus Vastenhouw.

Zo zal de grens voor Koninklijke Olie bij 10.000 aandelen (huidige beurswaarde 1,5 miljoen gulden) komen te liggen. Beneden deze grens zal de handel worden verzorgd door een hoekmansbedrijf. Voor aandelen Philips ligt de grens van bij 20.000 stukken (huidige beurswaarde 476.000 gulden). Bij de overige 29 beursfondsen ligt de grens tussen 2.500 en 7.500 aandelen.