Aantonen van identiteit met rijbewijs en VNG-kaart

DEN HAAG, 10 FEBR. De gemeentelijke identiteitskaart van de VNG en het rijbewijs kunnen worden aangewezen als identificatiemiddel. Dat schrijft minister Hirsch Ballin (justitie) in de memorie van antwoord op het wetsvoorstel identificatieplicht. Het wetsvoorstel is gisteren met een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met deze wijziging voorkomt Hirsch Ballin dat met de invoering van de identificatieplicht moet worden gewacht tot de Europese identiteitskaart beschikbaar komt. Naar verwachting is dat per 1 januari 1995.

Hirsch Ballin heeft steeds laten weten dat hij de identificatieplicht per 1 januari 1994 wil invoeren. De wet identificatieplicht moet volgens planning deze zomer plenair in de Tweede Kamer worden behandeld.

In de memorie van toelichting kondigt de minister verder aan dat het aantal controleurs bij de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) voor de identificatiecontrole op het werk zal worden verdubbeld om de bestrijding van illegale arbeid te verbeteren.

De identificatieplicht zal volgens de memorie ook moeten gaan gelden voor personen die bij de gemeentelijke sociale dienst een bijstandsuitkering aanvragen. Ook wordt in het wetsvoorstel vastgehouden aan de intensivering van het binnenlands toezicht op vreemdelingen. De minister specificeert dat dat toezicht zich uitsluitend zal richten op het bestrijden van illegaal verblijf.

Daarbij zegt hij toe te trachten de legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen en personen van Nederlandse nationaliteit zo min mogelijk hinder te laten ondervinden. Om dat te waarborgen zal justitie “scherp geformuleerde uitvoeringsvoorschriften” voor de politie opstellen, die op korte termijn aan de Tweede Kamer zullen worden gestuurd.