W.S.A. COLENBRANDER 1910-1993; Historicus en journalist

Op zondag 7 februari is op 82-jarige leeftijd te Londen overleden drs. W.S.A. Colenbrander, van 1959 tot 1975 correspondent aldaar van eerst de Nieuwe Rotterdamse Courant en sinds 1970 NRC Handelsblad. Daarvóór was hij in dezelfde plaats correspondent geweest van Het Parool, een krant die hij al in de bezettingstijd had gediend.

Sybout Colenbrander was historicus en zoon van een historicus. Deze achtergrond is hem te stade gekomen bij zijn journalistieke werk. Als geen ander was hij kenner van de Britse politieke, en vooral parlementaire, geschiedenis. Zijn gezag op dit gebied werd ook door zijn Britse collega's erkend.

Als historicus benaderde hij ook de feiten en gebeurtenissen van de dag, waarover hij zijn Nederlandse publiek moest inlichten. Dat wil zeggen dat hij hier een grote consciëntie ten opzichte van die stof aan de dag legde. Elke formulering legde hij op een goudschaaltje. Elk artikel van hem was het resultaat van een bijna pijnlijke worsteling, en wanneer hij niet met een deadline te maken had, kwam er moeilijk iets uit zijn handen. Zijn perfectionisme maakte dat hij een stuk zelden "af' vond.

Bij de oude NRC, waarmee hij van jongs af was opgegroeid, voelde hij zich helemaal thuis, want daar gaf de redactie haar correspondenten nauwelijks instructies en werd hun kopij vrijwel als onschendbaar beschouwd. Ook verwachtten de lezers van die krant stevige kost. Tegen een ingewikkelde formulering maakten zij geen bezwaar. In de loop der jaren zestig - nog vóór de fusie met het Algemeen Handelsblad - ging dat veranderen, en het is de vraag of Colenbrander die veranderingen wel allemaal toejuichte.

Wanneer hij op dreef was, was Colenbrander een onderhoudend causeur, met een onuitputtelijke schat aan anekdotes, niet alleen uit de geschiedenis, maar ook uit zijn Leidse tijd. De redactie vond het wel eens jammer dat hij zijn artikelen niet vaker met zulke anekdotes bestrooide. Het is waarschijnlijk alweer die consciëntie die maakte dat hij dit als oppervlakkig afwees. Maar wie de moeite zou nemen de leggers van NRC en NRC Handelsblad te raadplegen, zou ontdekken dat de toenmalige lezers op kundige wijze door Colenbrander op de hoogte werden gebracht van de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.