WAO- en AAW-premies gaan in 1994 mogelijk omlaag

DEN HAAG, 9 FEBR. De WAO- en de AAW-premies gaan in 1994 mogelijk omlaag. De fondsen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) rekenen voor 1993 op een vermogensoverschot van 1,4 miljard gulden.

Dit overschot is niet een gevolg van de nieuwe WAO-wet, maar van de bevriezing van de uitkeringen per 1 januari. Die werden in september 1992 losgekoppeld van de lonen, zodat de uitkeringen niet meer stegen.

Vorig jaar kampten de twee fondsen nog met een vermogenstekort van 0,4 miljard. Voor dit jaar werd in november een tekort van 0,3 miljard verwacht. De fondsen beslisten eind vorig jaar, met instemming van staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken), dat ze hun vermogenstekorten binnen twee jaar wilden wegwerken. Uit een nota die de fondsbesturen morgen bespreken blijkt echter men nu al voor 1993 rekent op een overschot van 1,4 miljard gulden. De totale inkomsten van beide fondsen worden geraamd op circa 28 miljard gulden.

Over de premies wordt pas in december door staatssecretaris Ter Veld (Sociale Zaken) beslist. De twee fondsen verwachten dat het WAO-wetsvoorstel, als dit door de Eerste Kamer wordt aangenomen en per 1 juli 1993 kan ingaan, dit jaar niet tot bezuinigingen leidt. De opbrengst van lagere uitkeringen wordt gecompenseerd door hogere uitvoeringskosten.