Volgens rapporteur Braun; Staalindustrie bereid tot verder korten produktie

BRUSSEL, 9 FEBR. De Europese staalproducenten zijn bereid te praten over een verdere vermindering van hun produktiecapaciteit. Dit staat in een rapport dat in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld door Fernand Braun, voormalig directeur-generaal bij de EG.

Uit dat rapport blijkt dat de staalfabrikanten als gevolg van de oplopende verliezen en de aanhoudende malaise op de staalmarkt verder willen gaan met het verminderen van hun produktiecapaciteit dan ze een maand geleden aangaven. Braun concludeert dat er wellicht 17 miljoen ton ruwstaal en 11 miljoen ton gewalst staal extra uit de produktie kan worden gehaald.

Die hoeveelheid komt boven op de 8,5 miljoen ton ruwstaal en 6,6 miljoen ton gewalst staal die in een tussentijds rapport werden genoemd. Op dat rapport, dat de afgelopen maand aan de Europese Commissie werd overhandigd, is nogal wat kritiek gekomen omdat de staalfabrikanten geen harde toezeggingen deden om iets te doen aan de overcapaciteit, die - in de EG - ongeveer dertig miljoen ton bedraagt.

Braun heeft zich die kritiek aangetrokken en heeft vervolgens de staalfabrikanten ertoe weten te bewegen om meer duidelijkheid te verschaffen. Zijn rapport vormt de basis voor overleg dat later deze maand plaatsvindt tussen de Europese Commissie en de EG-ministers van industrie. Er moet dan worden vastgelegd hoeveel politieke, financiële en commerciële steun de Europese staalindustrie kan krijgen.

De commissie heeft voorgesteld ruim ƒ 1,8 miljard uit te trekken ter ondersteuning van de produktievermindering. Van groot belang bij het verstrekken van die steun is de geloofwaardigheid van de staalindustrie zelf om bij te dragen aan de herstructurering van de staalsector, die in grote problemen verkeert.

Martin Bangemann, binnen de Europese Commissie belast met industriezaken, zal naar verwachting binnen twee weken reageren op het rapport van Braun. Hij zal dan ook aangeven hoe een reddingsplan voor de EG-staalsector er uit kan komen te zien. Bijkomstige problemen zijn de verliezen die de staalindustrie lijdt door de goedkope import uit Oost-Europa en de voorlopige importheffingen die de Verenigde Staten eerder deze maand instelden op staal uit negentien landen.