Veevervoer

Volgens het artikel over de tekortkomingen bij de controle op het veevervoer (NRC Handelsblad van 6 februari) moeten tijdens binnenlandse transporten drie volwassen varkens, samen 300 kilo, één vierkante meter ruimte met elkaar delen.

Ter vergelijking: de geldende Rijkskeuringsvoorschriften autobussen bepalen, dat bij de vaststelling van het maximum aantal te vervoeren personen in stadsautobussen het aantal passagiers op staanplaatsen niet meer mag bedragen dan zeven per vierkante meter (à 75 kilo, samen 525 kilo).

    • W. Hustinx