Vacaturestop ingesteld bij Open Universiteit

ROTTERDAM, 9 FEBR. De Open Universiteit (OU) in Heerlen heeft met onmiddellijke ingang voor een nog onbekend aantal maanden een vacaturestop afgekondigd. Tijdelijke arbeidscontracten zullen de komende twee maanden niet worden verlengd. De maatregelen zijn afgekondigd in afwachting van de uitkomst van “een bezinning” door het universiteitsbestuur over de toekomstige activiteiten van de universiteit. Van gedwongen ontslagen van de 900 mensen in vaste dienst is geen sprake.

Als de OU op de huidige voet zou blijven doorwerken ontstaat er een tekort van 12 mijoen in 1997. Vorig jaar had de OU nog een positief saldo van drie miljoen. Het ministerie van onderwijs heeft dit jaar de rijksbijdrage van 71 miljoen verminderd met twee miljoen. De korting loopt op tot 11 miljoen in 1997.

Om financiële problemen te voorkomen zal de begeleiding en de examinering gereorganiseerd worden. De huidige cursusprijs van ongeveer 220 gulden zal volgend jaar worden verhoogd tot ongeveer 250 gulden. Ook wordt overwogen om prijzen van populaire cursussen en cursussen die veel geld kosten sterker te laten stijgen. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om de cursusprijs afhankelijk te maken van het inkomen van de student. De OU verzorgt ongeveer 250 verschillende cursussen op universitair niveau voor 60.000 studenten in het hele land.

De veranderingen bij de OU hebben te maken met het feit dat de opbouwfase van de in 1984 opgerichte universiteit volgend jaar voltooid is. Omdat het cursusaanbod dan volledig is zal er minder personeel nodig zijn voor de produktie van nieuwe cursussen. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om naast het aanbieden van het reguliere cursusprogramma actief te worden op de commerciele cursusmarkt.