Sociale diensten mogen informatie autobezit opvragen

DEN HAAG, 9 FEBR. Sociale diensten kunnen binnenkort rechtstreeks informatie bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer opvragen over het autobezit van een bijstandsontvanger, als zij vermoeden dat er sprake is van fraude.

Dit heeft staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) gisteren de Tweede Kamer laten weten tijdens een vergadering over fraudebestrijding.

Nu kunnen sociaal rechercheurs alleen met hulp van de politie aan deze informatie komen. Van een automatische koppeling tussen de bestanden van de sociale diensten en de Rijksdienst voor het Wegverkeer is overigens geen sprake. De CDA-fractie in de Tweede Kamer drong daar vorig jaar op aan, maar Ter Veld liet toen al weten zo'n koppeling een te zwaar middel te vinden, “gelet op de beperkte schaal waarop bij bijstandsontvangers sprake is van dure auto's”.

Overheidsdiensten zullen steeds meer van elkaars geautomatiseerde bestanden gebruik maken, zo maakten Ter Veld, alsmede minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) gistermiddag de Tweede Kamer nog eens duidelijk. Maar van het oprichten van een nieuwe “centrale informatiebank”, waarop het Tweede-Kamerlid Vreugdenhil (CDA) had aangedrongen, zal geen sprake zijn. Volgens Hirsch Ballin is de invoering van de gemeentelijke basisadministratie (GBA), een geautomatiseerd bevolkingsregister waarover de Tweede Kamer deze week debatteert, afdoende. Bovendien, zei Van Amelsvoort, kunnen overheidsdiensten gebruik maken van de gegevens van de belastingdienst.

De minister sprak de stelling tegen van Vermeend (PvdA) dat fraude-officier van justitie bij het Openbaar Ministerie een weinig perspectiefrijke functie is. Ook voor gespecialiseerde officieren van justitie staan de hogere functies bij het OM open, aldus Hirsch Ballin.

De minister kondigde ook een onderzoek aan naar de mogelijkheid de straf voor werkgevers die op fraude worden betrapt, te verzwaren. Vreugdenhil had hem de suggestie gedaan iemand die bijvoorbeeld in de horeca herhaaldelijk blijkt te frauderen, te verbieden nog langer een bedrijf uit te oefenen.