Overijssel: orkest Oost- Nederland moet groter

DEN HAAG, 9 FEBR. De provincie Overijssel en de gemeenten Enschede en Hengelo hebben gisteren minister d'Ancona voorgesteld om het toekomstige Oost-Nederlands Orkest, dat in Enschede moet ontstaan uit een fusie van het orkest van Forum en het Gelders Orkest, een omvang te geven van 124 musici. Dat zijn er 34 meer dan de commissie Lammers onlangs heeft voorgesteld. De provincie en een aantal gemeenten zijn bereid daarvoor extra geld beschikbaar te stellen en willen dat minister d'Ancona daarvoor ook de wachtgelden ter beschikking stelt die anders zouden worden besteed aan de musici die volgens de commissie Lammers moeten worden ontslagen.

Het Contactorgaan van Nederlandse Orkesten keert zich in een brief aan minister d'Ancona sterk tegen het voorstel van de commissie Lammers omdat het een "gigantisch' verlies betekent van 170 concerten, 105 arbeidsplaatsen en grote aantallen bezoekers. Het Contactorgaan vindt dat er sprake is van een "destructie' van het muziekleven in het oosten van het land en wijt dat aan een taxatiefout van het ministerie van WVC, dat eerder het budget voor de nieuwe reisopera te laag had geschat.

Om de nieuwe opera, de opvolger van Opera Forum, voldoende armslag te geven, heeft de commissie Lammers voorgesteld om bij de fusie van het Forum-orkest en het Gelders Orkest zeventig arbeidsplaatsen te laten vervallen. Volgens het Contactorgaan maakt ook de commissie Lammers een rekenfout en kunnen van het voorgestelde budget van acht miljoen gulden voor het nieuwe Oost-Nederlands Orkest niet negentig, maar slechts tachtig musici worden betaald.