Nait Soez'n wil zichzelf opheffen

GRONINGEN, 9 FEBR. Het dagelijks bestuur van de Groninger Studenten Bond wil haar ledenblad "Nait Soez'n' opheffen.

Volgens het bestuur is de naam van het blad ernstig aangetast door een satirisch bedoelde publikatie vorige week. Daarin beweert een nep-hoogleraar dat Anne Frank nog leeft. De vorige week geschorste redactie bood vandaag onder druk van het bestuur excuses aan “aan iedereen die zich gekwetst voelt door het artikel.” De geschorste hoofdredacteur, P. Mooiman, neemt echter geen afstand van het artikel. “Het stuk was niet anti-semitisch bedoeld. Wel ging het om keiharde satire. We wilden bepaalde taboes in Nederland aan de orde stellen.” Het voorstel tot opheffing van Nait Soez'n zal tijdens de algemene ledenvergadering van de bond op 15 februari worden gedaan. Het blad is na de publikatie van het artikel niet meer te financieren, aldus het bestuur.