Korten op defensie wekt spanningen in de Duitse coalitie

BONN, 9 FEBR. In de Duitse regering zijn spanningen gerezen over een verdere beperking van de strijdkrachten dan de voor 1995 al geplande vermindering van 550.000 tot 370.000 man. Kanselier Helmut Kohl heeft minister van defensie Volker Rühe (CDU) en Manfred Wörner, secretaris-generaal van de NAVO, zelfs openlijk terechtgewezen wegens hun kritiek op zulke plannen.

Rühe had er zaterdag in de wandelgangen van de jaarlijkse internationale defensie-conferentie in München over geklaagd dat minister van financiën Theo Waigel (CSU) hem een nader “bezuinigingsdictaat” had opgelegd. Wörner had op dezelfde bijeenkomst gewaarschuwd niet aan “NAVO-verplichtingen” te tornen. Hij had ook irritatie laten merken nu in Duitsland over verdere bezuinigingen wordt gedacht zonder dat daarover met de NAVO is gesproken.

Rühe verdedigde in december in de Bondsdag al een tienjarenplan met 24 miljard mark bezuinigingen. Nu moet hij, als bijdrage aan Kohls Solidariteitspact voor de opbouw van Oost-Duitsland en herstel van de Westduitse economie, daar bovenop 863 miljoen dit jaar en 700 miljoen jaarlijks in '94, '95 en '96 zien te korten. Waigel heeft volgens hem zelfs een “nieuw gat” van tien miljard in de planning geslagen.

Vorige week zijn alle materieelbestellingen opgeschort. Voorts heette het dat de strijdkrachten na 1995 terugmoeten naar circa 290.000 man, namelijk 70.000 dienstplichtigen en 220.000 vrijwilligers en beroepsmilitairen. Dat nieuws leidde tot grote onrust in de Bundeswehr en bracht de oppositionele SPD tot hernieuwde pleidooien voor afschaffing van de dienstplicht. Omdat heel veel "goedkope' dienstplichtigen kiezen voor vervangende dienst in de medisch-sociale sector, kwamen ook uit die sector bezorgde reacties.

In zijn verklaring verzekerde Kohl gisteren dat de dienstplicht blijft, dat de kwaliteit van het materieel van het leger op peil zal blijven en dat nog dit jaar - “vanzelfsprekend in overleg met de NAVO” - wordt beslist over de toekomstige omvang van de Bundeswehr. Aan nieuwe bezuinigingen moet Defensie meedoen, maar “er is geen sprake van een dictaat” van Waigel, aldus Kohl.

Regeringswoordvoerder Dieter Vogel zei dat Rühe vorige week in het kabinet wel bezwaar had gemaakt tegen de extra bezuinigingen, maar daarmee ten slotte had ingestemd. Kohls ergernis is vooral gewekt door het feit dat Rühe zich, sinds hij april 1992 minister werd, op Defensie krachtig heeft geprofileerd als "bezuinigingsmanager' (en al vertrouwelijk met Kohl over verdergaande afslanking van de Bundeswehr sprak) maar nu de zwarte Piet naar CSU-voorzitter Waigel probeert door te schuiven.

    • J.M. Bik