Inkrimping Brits leger afgeraden

LONDEN, 9 FEBR. Het voornemen van de regering-Major om het Britse leger met een kwart in te krimpen zal de krijgsmacht overbelasten, ontmoedigen en maken dat ze niet langer in staat is om in noodgevallen te reageren.

Dat staat in een vandaag gepubliceerd rapport van de Britse parlementaire defensiecommissie. De commissie raadt de Conservatieve regering aan af te zien van het samenvoegen en ontbinden van regimenten, zoals in 1991 werd aangekondigd. Vorige week heeft de regering, al gewaarschuwd voor het commissierapport, gezegd dat ze twee regimenten en vijfduizend man extra personeel zou behouden. De voorgenomen herziening van de krijgsmacht veroorzaakte een storm van protest, omdat regimenten met tradities en reputaties zouden worden opgedoekt. (Reuter)