Huurwaardeforfait omhoog ondanks motie in Senaat

DEN HAAG, 9 FEBR. Het huurwaardeforfait gaat dit jaar wel omhoog, ook al heeft de Eerste Kamer vanochtend in een motie uitgesproken dat deze belasting voor huiseigenaren niet moet stijgen. Het kabinet had al aangekondigd dat het deze motie niet zou uitvoeren en daar legde de Eerste Kamer zich vanochtend bij neer.

De motie, ingediend door regeringsfractie CDA, werd aangenomen met alleen de stemmen van PvdA en Groen Links tegen. Tot een botsing tussen de CDA-fractie en de bewindslieden Kok (PvdA) en Van Amelsvoort (CDA) van financiën kwam het desondanks niet. Een aantal leden van de - verdeelde - CDA-fractie had vorige week nog gedreigd tegen de begroting van Kok te zullen stemmen, uit protest tegen de gang van zaken rondom het huurwaardeforfait. Maar daar bleken zij vanochtend van te hebben afgezien. CDA-senator Boorsma zei niet de indruk te willen wekken dat zijn fractie een verkapte motie van wantrouwen tegen het kabinet indiende. Het dreigement om tegen de begroting te stemmen werd vorige week gekritiseerd door PvdA en D66; ook VVD-fractieleider Luteijn noemde het vanochtend “een merkwaardig staatsrechtelijk signaal”.

Minister Kok had vorige week al in de Eerste Kamer laten blijken dat hij de motie over het huurwaardeforfait niet zou uitvoeren. Hij heeft daarover vervolgens het kabinet geraadpleegd. Afgelopen vrijdag liet premier Lubbers weten dat het kabinet Kok en Van Amelsvoort steunde.

Boorsma zei vanochtend dat de CDA-fractie ondanks grote bezwaren tegen de nu doorgevoerde verhoging genoegen neemt met de toezegging die Kok en Van Amelsvoort in het debat vorige week deden: het huurwaardeforfait zal op grond van nieuwe berekeningen in 1994 waarschijnlijk worden verlaagd. Het forfait stijgt dit jaar van 2,5 naar 2,9 procent van de waarde van het huis in bewoonde staat. Huiseigenaren moeten dit bedrag bij hun inkomsten optellen en er belasting over betalen.