Halperin

In het artikel "Creatieve geesten zijn terug in defensie-politiek VS' (NRC Handelsblad, 2 februari) suggereert de hoogleraar Van Staden dat de onlangs benoemde Defence assistant secretary Halperin in de regering Nixon aanvaringen had met de nationale veiligheidsadviseur Kissinger omdat hij werd afgeluisterd.

De "telephone-tap' was echter niet Kissingers idee. J. Edgar Hoover (director of FBI) had Nixon weten te overtuigen dat Halperin en andere National Security Council (NSC) staff aides beleidsplannen naar de pers lekten over de oorlog in Vietnam. Hoover had een ziekelijke drang om mensen in een kwaad daglicht te zetten, die het oneens waren met het Vietnam-beleid.

De ambtstermijn van Nixon wordt wel eens omschreven als the Imperial Presidency. Het verwijst naar Nixons voorkeur om belangrijke beleidsterreinen van het kabinet (de Secretaries) over te brengen naar buiten het bereik van het Congres liggende en direct onder de president ressorterende agencies, zoals de NSC. Halperin werkte daaraan mee door een uitgekiend plan te bedenken om het buitenlandse beleid feitelijk uit handen te nemen van de minister van buitenlandse zaken en onder te brengen in de NSC onder Kissingers leiding. Hopelijk heeft Halperin de denkbeelden uit de Nixon-periode over de besluitvorming op veiligheidspolitiek terrein inmiddels overboord gezet.

    • R.B. Dentener