Foto: ROTTERDAM - Geconcentreerd begonnen de 37 ...

Foto: ROTTERDAM - Geconcentreerd begonnen de 37 leerlingen uit groep acht van de Rotterdamse basisschool Da Costa vanmorgen aan de Cito-toets.

Samen met 108.000 kinderen op bijna 5300 basisscholen maken zij vandaag en donderdag 60 opgaven voor taal, 60 voor rekenen en 60 voor informatieverwerking. De eindtoets basisonderwijs, zoals hij officieel heet, geldt niet als "eindexamen'. De toets is op de Da Costaschool pas afgenomen nadat de school de ouders al hadden geadviseerd naar welk type voortgezet onderwijs hun kind zou kunnen. “Het is voor ons meer een bevestiging”, aldus directeur E. van der Burgt. Alleen als de toets lager uitvalt dan verwacht, overlegt hij met de beoogde school. De kinderen van de Da Costaschool zwermen uit over alle schooltypen, van het beroepsonderwijs tot het gymnasium, een prestatie waar de directeur trots op is. Zijn school, in de Afrikaanderwijk, valt met leerlingen van 21 nationaliteiten onder het onderwijsvoorrangsbeleid. Nederlandse kinderen vormen het grootste contingent, gevolgd door Turken en Marokkanen. Voor deze twee groepen zijn er dit jaar voor het eerst ook toetsen Turkse en Arabische taalvaardigheid. Die worden later in het jaar afgenomen. Tussen 1 en 5 maart wordt de uitslag van de Cito-toets bekendgemaakt. (Foto NRC Handelsblad / Leo van Velzen)