FNV-leden wijzen CAO bij DSM af

ROTTERDAM, 9 FEBR. De leden van de Industriebond FNV hebben gisteravond het voorstel van de directie van chemieconcern DSM voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) afgewezen.

Het grote struikelpunt vormt de nieuwe regeling voor vervroegd uittreden, die de werknemers te duur vinden. Bij DSM loopt de huidige Vut-regeling aan het einde van dit jaar af. Werknemers kunnen nu uittreden vanaf 60 jaar, maar de directie wil deze leeftijd volgend jaar verhogen naar 62 jaar. Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar, zal DSM de Vut-premie betalen. De overige personeelsleden moeten zelf voor hun vervroegd pensioen sparen, een model dat veel lijkt op de individuele spaarregeling die vorig jaar bij chemiebedrijf Akzo werd ingevoerd.

Werknemers tussen de 44 en 50 jaar worden het hardst door de individuele regeling getroffen. In relatief korte tijd moeten zij hun eigen Vut bij elkaar sparen. De directie wil dat deze groep maximaal 8 procent van het jaarinkomen inlevert, maar de leden van de Industriebond FNV hebben dit gisteren geweigerd. Zij willen maximaal 2 à 3 procent van hun jaarinkomen opzij leggen.

Om aan de kosten van de spaarregeling tegemoet te komen, biedt DSM een maandelijkse bruto-uitkering van een procent. Wie niet voor zijn eigen Vut wil sparen, krijgt de tegemoetkoming toch uitbetaald. Een verdere loonsverhoging zit er volgens DSM niet in. Bestuurder H. Walravens van de Industriebond FNV meent dat zijn leden “wel volledig achter het eigen spaarsysteem staan” en dat ze ook akkoord gaan met de bruto uitkering van 1 procent.

De leden van de FNV-bond keurden het sociaal plan van DSM wel goed. Bij DSM zullen de komende 2,5 jaar 800 à 1000 werknemers verdwijnen, deels via afvloeiingsregelingen voor ouderen en deels via externe bemiddeling buiten de poorten van het chemieconcern.

Het probleem is dat DSM het sociaal plan en de nieuwe éénjarige CAO - die op 1 april in moet gaan - aan elkaar heeft gekoppeld. Nu de Industriebond FNV wel akkoord gaat met het sociaal plan, maar het CAO-voorstel van de hand wijst, dreigt een patstelling. De leden van de Industrie- en Voedingsbond spreken zich vanavond uit over de voorstellen van DSM. De Unie BLHP liet al eerder weten dat zijn leden twijfelen aan de financiële consequenties van de individuele spaarregeling. Aanstaande vrijdag beginnen de onderhandelingen tussen vakbonden en DSM. Ook de eis van de FNV-bond tot een vijf-ploegendienst te komen, zette de onderhandelingen onder druk.