Bingo bij Nedlloyd

EEN ONGESCHREVEN REGEL in het bedrijfsleven luidt dat pensioengelden van het personeel niet worden gebruikt om de positie van de eigen onderneming financieel op te krikken.

De reden voor deze scheiding van belangen ligt voor de hand: als het bedrijf onderuit gaat, dan blijft het pensioenfonds buiten schot. Bovendien hangt om de inzet van pensioengelden in eigen bedrijf al gauw de geur van manipulatie. Het Nederlandse transportconcern Nedlloyd is hiervan een treffend voorbeeld.

Het pensioenfonds van Nedlloyd - waarvoor tot dit jaar de premies werden opgebracht door de werknemers en de werkgever geen premie afdroeg - heeft begin dit jaar een pakket aandelen dat de Noorse investeerder Hagen in het concern had, gekocht. De directie van Nedlloyd, die al jaren trachtte om de lastige Noor van zich af te schudden, heeft krachtig aangedrongen op deze uitkoop door het pensioenfonds. Hagen heeft daarbij voor zichzelf voorwaarden bedongen die niet in het belang zijn van de pensioengerechtigden bij Nedlloyd.

Strikt genomen heeft het pensioenfonds van Nedlloyd binnen de wettelijke regels gehandeld, maar dit neemt niet weg dat het pensioenfonds is ingezet ten behoeve van de strategie van de onderneming. In drie weken tijd bedraagt het boekverlies al tien miljoen gulden. Dat is, voor een fonds dat met geld van de werknemers is gevuld, een curieuze vorm van beleggen met het oog op de toekomst.