Bewindvoerders overtuigd van komst nieuwe DAF

EINDHOVEN, 9 FEBR. De bewindvoerders van het in surséance verkerende vrachtautoconcern DAF zijn er vast van overtuigd dat er over uiterlijk drie weken een nieuwe, sterk afgeslankte DAF zal opstaan.

De financiering van de nieuwe onderneming is nog niet rond, maar de bewindvoerders twijfelen er niet aan dat zij in hun opzet zullen slagen.

Dit lieten zij gisteren weten na een emotionele bijeenkomst met vakbondsleden bij DAF in de Eindhovense stadsschouwburg.

Het nieuwe DAF, dat hooguit de helft van de werknemers in Nederland en België in dienst kan nemen, heeft - naar schatting van de bewindsvoerders mr F. Meeter en mr A. Deterink - bij de start een eigen vermogen van ruim 500 miljoen gulden nodig. Dat bedrag is nog niet binnen. Minister Andriessen (economische zaken) heeft 225 miljoen toegezegd en de Vlaamse deelregering 110 miljoen gulden. Volgens bewindvoerder Meeter zou ook ABN Amro bereid zijn 100 miljoen risicodragend vermogen te leveren.

Het nieuw DAF, dat uitsluitend de produktie van zware trucks zal voortzetten, moet volgens de bewindvoerders een solvabiliteit krijgen van “aanzienlijk meer dan 30 procent”. Als het veel minder wordt is het plan niet te verkopen, zei bewindvoeder Deterink. Een werkgroep met daarin alle betrokken financiers - inclusief de drie banken ABN Amro, ING en Rabobank - buigt zich sinds enkele dagen over het toekomstscenario voor het kernbedrijf van DAF. Gepoogd zal worden nog andere financiers - huidige grootaandeelhouders, institutionele beleggers - bij de financiering van het project te betrekken. Uitgaande van een eigen vermogen van een half miljard moet er in totaal voor het DAF-nieuwe stijl circa 1,5 miljard op tafel komen.

Er worden nu lijsten opgesteld met functies die komen te vervallen. Volgens Meeter is er “in beginsel” geen geld meer aanwezig om het bestaande sociale plan voort te zetten, dat was overeengekomen bij eerdere reorganisaties. “Ik sluit niet uit dat dit een punt van onderhandelen wordt met de vakbonden. Maar de marges zijn uiterst krap”.

Volgens Meeter zullen de leveranciers de komende weken contant worden betaald uit het vorige week verkregen boedelkrediet. Dat krediet is maar voor drie weken toereikend.

Wanneer het reddingsplan waaraan nu wordt gewerkt niet slaagt, is er geen toekomst meer voor DAF, aldus de bewindvoerders. Er is volgens hen geen signaal dat de nieuwe DAF snel zal worden overgenomen door een andere vrachtautoproducent.