Wörner wil Navo geloofwaardig houden; Europa: VS moeten blijven

MÜNCHEN, 8 FEBR. De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa moet substantieel blijven. Verscheidene Europese leiders hebben daarop aangedrongen bij de Amerikaanse regering tijdens de jaarlijkse defensie-conferentie in München. De Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin, heeft zijn Westeuropese bondgenoten verzekerd dat de Verenigde Staten een geloofwaardige militaire macht in Europa zullen handhaven.

“Het zou een ernstige vergissing zijn als de Amerikanen zich zouden terugtrekken”, aldus de Duitse bondskanselier Helmut Kohl. De Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd: “Als de geschiedenis ons als gids kan dienen, dan zouden we even dom zijn door de Amerikanen naar huis te laten terugkeren, als we in de jaren twintig waren, toen Hitler nog slechts een kleine avonturier was in deze stad.” Ook de Franse minister van defensie, Pierre Joxe, sprak zich uit voor een blijvende aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa. Hij noemde die aanwezigheid “een essentieel elemement voor de veiligheid op het continent”.

De Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin, zei dat de voorgenomen beperking van de Amerikaanse aanwezigheid tot 100.000 man een afspiegeling is van de afneming van de dreiging in Europa en geen beperking van de Amerikaanse betrokkenheid. Hij wilde verder geen commentaar geven in afwachting van de State of the Union, de Amerikaanse "troonrede', die op 17 februari door president Clinton zal worden uitgesproken.

De secretaris-generaal van de NAVO, Manfred Wörner, beklemtoonde dat het Westers bondgenootschap over een “geloofwaardig militair potentieel moet kunnen beschikken om politieke invloed te kunnen uitoefenen”. “Het tempo waarin de alliantie bezig is zijn conventionele strijdkrachten te beperken heeft ernstige consequenties voor de samenstelling en het gewicht van onze belangrijkste defensie-krachten”, aldus Wörner. Hij maande bondskanselier Kohl eerst overleg te voeren met de bondgenoten in de NAVO, alvorens definitief over te gaan tot een verdere beperking van het Duitse leger. Kohl herhaalde dat zijn regering vastbesloten is de omvang van de Duitse defensie-uitgaven te beperken, gezien de economische noodzaak om de buikriem aan te halen.

Zowel Wörner als de Franse minister Joxe spoorde de Duitse regering aan een evenredig deel van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Europa op zich te nemen. Het zwakke opereren van de EG in de kwestie Joegoslavië “is verergerd door de zelfbeperking die Duitsland zichzelf oplegt”, aldus Joxe. (AFP)