Winst CSM stijgt met 12 pct: 130 mln

AMSTERDAM, 8 FEBR. CSM (voedingsmiddelen en biochemie) heeft het afgelopen boekjaar een winststijging geboekt van 11,9 procent tot 129,1 miljoen gulden.

CSM, dat naar eigen zeggen nauwelijks last heeft van de economische neergang, verwacht de winstgroei ook in het komend boekjaar te kunnen vasthouden. De netto omzet is in het boekjaar 1991/92 - dat afgesloten werd op 30 september - met ruim 15 procent gestegen tot 2,1 miljard gulden. Dit maakte bestuursvoorzitter ir G.M.L. van Loon vanmorgen bekend. De stijging van de omzet is volgens hem in grote mate te danken aan de overnames van de voedingsbedrijven Euryza (rijst), Hak (groenten in blik) en het Amerikaanse biochemie-bedrijf QA Products. De recente overname in de VS van Westco Products (bakkerij-ingredienten) zal volgens CSM in het komend boekjaar fors bijdragen aan verbetering van omzet en winst van het concern.

Met de aankoop van Westco is volgens Van Loon voorlopig een einde gekomen aan de grote overnames voor CSM. De onderneming wil zich het komende jaar richten op integratie van de nieuwe aanwinsten en zal naar verwachting pas in 1994 weer op het overnamepad gaan. “Maar als er zich een bijzonder aantrekkelijke mogelijkheid voordoet, zullen we die niet afslaan”, aldus Van Loon.

Een tweede belangrijke reden om voorlopig wat rustiger aan te doen, is - volgens de CSM-topman - dat de liquiditeitspositie van CSM zich moet herstellen. Deze is gedaald van 225 miljoen gulden tot 157 miljoen gulden. Oorzaak hiervan is de overname van Westco, waarvan Van Loon het bedrag niet wil vrijgeven, en de financiering van de bietencampagne. Van Loon verwacht dat het concern binnen enkele maanden zijn liquiditeitspositie weer volledig op peil zal hebben gebracht. Door afboeking van de goodwill, betaald voor de geacquireerde bedrijven, is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen iets verslechterd, van 55:45 naar 48:52.

CSM (4760 werknemers) is de afgelopen jaren steeds minder afhankelijk geworden van de vroegere basisactiviteit, suiker. De nadruk ligt ook de komende jaren op groei in de levensmiddelensector - waar CSM over merken beschikt als Honig, California, Red Band Venco, Droste en Venz - en de biochemie (melkzuren en bakkerij-ingredienten). Differentiatie is het kernwoord in de strategie van CSM voor de komende jaren. “Wij zijn groot in kleine markten”, aldus van Loon.

De netto winst per aandeel CSM is in het afgelopen boekjaar met negen procent gestegen tot 7,17 gulden. Het dividend zal eveneens met negen procent verhoogd worden tot 2,45 gulden per aandeel. Om de verhandelbaarheid van de aandelen te bevorderen, wil CSM de stukken (nu twee gulden nominaal) eind deze maand in tweeën splitsen.