Vonnis

Over Salman Rushdie. Daar is geen speciale reden voor nodig. Deze schande houdt al vier jaar aan. Er zou in feite geen dag voorbij mogen gaan dat je het daar niet over hebt.

Stel dat de paus zoiets had gedaan.

Eén van de kardinalen maakt hem attent op de liederlijkheden van Madonna en de paus, plaatsbekleder van alles wat heilig is op aarde, besluit in zijn verontwaardiging dat het afgelopen moet zijn. Hij vaardigt een doodvonnis uit. Een geheime afdeling van de Zwitserse garde treft voorbereidingen om het te voltrekken.

Wat vind ik van Madonna?

Ik vind dat ze af en toe een verrassend lief gezichtje heeft. Maar wat ik van Madonna vind doet er niet toe. Het gaat op dat moment om iets anders. Op dat moment wil ik van alle katholieken in mijn omgeving weten hoe katholiek ze wel zijn, wat ze van de paus vinden. En al zou iemand maar voor een kwart achter hem blijken te staan - zo iemand deugt niet, die moet je in de gaten houden.

Nu zijn er waarschijnlijk deskundigen die uit dit stukje opmaken dat ik geen verstand heb van de islam, want dat heb ik niet. Maar dat is ook nergens voor nodig. Dit is een kwestie van onze cultuur, niet de hunne. Ons begrip van menselijke waardigheid vereist het bestrijden van mensen die hun haat tot God verheffen.

    • Koos van Zomeren