Venetiaan voorgedragen als opvolger Arron

PARAMARIBO, 8 FEBR. De Surinaamse president Ronald Venetiaan is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS).

De huidige voorzitter, oud-premier H. Arron, stelt zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar. Het NPS-congres, dat nu in Paramaribo plaatsheeft, stelde vast dat er volgens de grondwet en de partij-statuten geen bezwaar is tegen het combineren van het partijvoorzitterschap met het ambt van president. Venetiaan heeft nog niet gereageerd op zijn kandidaatstelling. De verkiezingen zijn in april. De Javaanse politicus P. Somohardjo, die vorige week uit Nederland naar Suriname terugkeerde, is benoemd tot voorzitter van zijn oude, kleine oppositiepartij Pendawalima, die twee zetels heeft in het parlement.