Vado Beheer steekt in nieuw DAF geen geld

ROTTERDAM, 8 FEBR. De familie Van Doorne, oprichter en grootaandeelhouder van DAF, denkt er niet over om te investeren in "de nieuwe DAF'. Vakbondskringen hadden gehoopt op een kapitaalinjectie van de familiemaatschappij Vado Beheer, omdat in het nieuwe financieringsplan nog een gat gaapt van ruim 150 miljoen gulden. Zonder de financiering kunnen de ruim 3000 van de 12.650 DAF-banen niet gered worden.

Financieel directeur van Vado, J.C.A. de Rooy, zegt desgevraagd dat hij als grootaandeelhouder niet betrokken is bij de onderhandelingen over het financieringsplan voor de afgeslankte DAF en Vado geen plannen heeft voor een kapitaalsinjectie.

Vakbonden hebben van directie en bewindvoerders van DAF vernomen dat "de nieuwe DAF' een eigen vermogen nodig heeft van 435 miljoen gulden. Met dat bedrag kan dan 870 miljoen gulden worden geleend, zodat "de nieuwe DAF' met 1,3 miljard gulden kapitaal kan beginnen.

Op dit moment zijn onderhandelingen gaande om het risicodragend vermogen voor "de nieuwe DAF' bij elkaar te sprokkelen. Belangrijksten partij zijn het ministerie economische zaken, die 225 miljoen gulden wil investeren en de Vlaamse overheid die 55 miljoen gulden heeft toegezegd. Voor de resterende 150 miljoen gulden hadden de bonden hun hoop gevestigd op drie partijen: de Vlaamse overheid, ABN Amro en Vado.

De Rooy van Vado zegt dat zijn participatiemaatschappij eerst het belang in DAF van 11 procent zal moeten afboeken. “Ik neem aan dat dit consequenties zal hebben voor de andere participaties van Vado”, aldus De Rooy. Hij wil niet ingaan op wat de gevolgen zijn. Vado is ook grootaandeelhouder van onder meer computerbedrijf LCI en Drukkerij De Boer. Volgens De Rooy zal over nieuwe investeringen eerst overleg gepleegd moeten worden met de raad van bestuur.

De raad van bestuur van Vado wordt sinds kort niet langer aangevoerd door M.P.J.H. van Doorne (Martien) die als president-commissaris van DAF op dit moment wel bij het reddingsplan van DAF betrokken is. Van Doorne heeft de dagelijkse leiding van scepter overgedragen aan oud-Rabo-man F.H.J. Boons. De één jaar jongere broer van Martien, M.P.A. van Doorne (Martin), was al eerder teruggetreden.

Voor de redding van "de afgeslankte DAF' is de hoop nu gevestigd op extra middelen van de Vlaamse overheid en hulp van ABN Amro. Volgens de bonden zou ABN Amro alleen bereid zijn tot financiering. De bank zou geen aandelen van de nieuwe vennootschap willen. De woordvoerder van ABN Amro ontkende vanochtend dat dit het officiële standpunt van de bank zou zijn.

    • WABE van ENK