Straf: Limonade schenken voor de F-jes

Toen de E- en F-pupillen van de voetbalvereniging Door Oefening Sterk Leende (DOSL) zaterdagochtend vroeg het sportpark De Grote Speel betraden, was zoals wekelijks alles in orde gebracht voor het spelen van hun wedstrijdjes.

De hoekvlaggen stonden keurig uitgestreken te wapperen, op de halve veldjes waren de kleine goals geplaatst en op het schoolbord stond in keurig handschrift ingevuld wie waar moest omkleden en spelen. De normale voorbereidingen voor een heerlijke voetbalzaterdag voor de jeugd uit Leende, een dorpje in de buurt van Eindhoven. Het was de 17-jarige Maurice Geerings, speler van de A-1 van DOSL, die dit werk bij wijze van alternatieve straf op zich had genomen.

Het was de eerste keer dat in de kring De Kempen een dergelijke straf werd opgelegd. In november van het vorig jaar ging het experiment "Niet schorsen maar schrobben' in drie afdelingen (de stedelijke agglomeratie Den Haag, Zeeland en Noord-Brabant) van start. In de kring De Kempen doen de A1- en C1-klasse mee. De bedoeling van het experiment is te bekijken of de vanouds gehanteerde schorsingsstraffen in sommige gevallen vervangen kunnen worden door een alternatieve straf. Het mes snijdt volgens Ben van Vliet, KNVB-gedelegeerde van de tuchtcommissie in Noord-Brabant, aan twee kanten. “De dader krijgt zijn straf maar anders dan bij een schorsing worden zijn teamgenoten niet gedupeerd. Als een speler kiest voor een alternatieve straf kan hij immers gewoon blijven spelen. Bovendien vangen we zo het tekort aan spelers op, want veel jeugdelftallen beschikken over een krappe selectie.”

Als een jeugdspeler zich op het veld te buiten gaat aan onsportief gedrag, spreekt de tuchtkamer een schorsingsstraf uit. De vereniging kan vervolgens in overleg met de speler en zijn ouders besluiten tot het aanvragen van een alternatieve straf, stuurt een A.A.S-(Aanvraag Alternatieve Straffen)formulier op en krijgt een B.O.A.S-(Bevestiging Oplegging Alternatieve Straffen)formulier terug. Uitvoering van de alternatieve straf, die gelijk moet staan aan de geschorste speeltijd, wordt gecontroleerd door een korps van oud-scheidsrechters en commissieleden. In Noord-Brabant is deze maand een eerste balans opgemaakt. In de acht deelnemende kringen is tot nu toe vijf keer een alternatieve straf toegepast. Eenmaal vond een vereniging het vergrijp van haar jeugdspeler dermate zwaar dat een dergelijke straf niet op zijn plaats werd geacht. Van Vliet: “Een tweede keer dat we zo'n straf niet hebben uitgesproken was omdat de betreffende speler er zelf niets voor voelde. "Aan mijn lijf geen polonaise', zei hij'.”

Een van de problemen waar men van bondswege mee kampt, is de straf af te stemmen op het gepleegde feit. “Als je een jonge knaap ramen laat lappen, voelt-ie zich vreselijk opgelaten. Maar glazen spoelen in de kantine willen ze allemaal wel”, constateert Van Vliet. Een ander euvel is dat in de top- of promotieklassen van de A-jeugd, die zo'n zeventig procent van de strafzaken in het jeugdvoetbal voor haar rekening neemt, misbruik kan worden gemaakt van het experiment. Daar staat de prestatie centraal en is de verleiding voor de spelers groot zich te misdragen omdat dit toch niet tot een schorsing leidt.

In de A1-klasse van kring De Kempen, waar het eerste A-elftal van DOSL in uitkomt, doen negen van de twaalf clubs aan het experiment mee. Maurice Geerings viel de twijfelachtige eer te beurt om als eerste een alternatieve straf te vervullen. Hij kreeg "twee wedstrijden' nadat hij op 16 januari in de wedstrijd DOSL - De Raven (“bij een voorsprong van 5-0, stom he?”) een tegenstander schopte. Hij twijfelde geen seconde toen hij de gelegenheid kreeg die straf om te zetten in wat zijn ploeggenoten schertsend "limonade schenken voor de F-jes' noemden. Zijn team staat immers bovenaan en dit weekeinde wachtte een heuse topper: de uitwedstrijd tegen de nummer twee Rood Wit '67. Die wedstrijd wilde hij in geen geval missen, ondanks het feit dat DOSL al vijf punten voorsprong op de naaste belager had. Dat hij door zijn keuze voor een alternatieve straf extra vroeg zijn bed uit moest op zijn vrije zaterdag, wimpelt Maurice lachend weg. “Ik ben op zaterdag toch altijd vroeg wakker.” De werkzaamheden zijn hem goed bevallen. Omdat hij toch op het sportpark aanwezig was, heeft hij na zijn "straf' ook maar even een wedstrijd bij de F-pupillen gefloten. Daarna ruimde hij, geheel vrijwillig want het staat niet op het B.O.A.S.-formulier vermeld, de lege koffiekopjes in de bestuurskamer op.

    • Leon van Eijndhoven