Specialistenhonoraria

Met voldoening heb ik het artikel gelezen van redacteur Quirien van Koolwijk onder de titel "Specialisten staan als haviken en duiven tegenover elkaar' (NRC Handelsblad, 28 januari).

Reeds eerder (9 januari) signaleerde hij de vrijmoedigheid waarmee in ziekenhuizen wordt gesproken over de wijze waarop sommige specialisten hun inkomen op peil houden. De patiënt fungeert daarbij dus als medium en stelt daarvoor tegen wil en dank zijn tijd gratis beschikbaar.

Als in die context de term "salaris' wordt gebruikt, dan dreigt het misverstand dat specialisten-in-dienstverband in dit gehakketak worden betrokken. Zij genieten een vast salaris. Hun inkomen is dus niet afhankelijk van het aantal verrichtingen.

Mevrouw Juch te Velp (brievenrubriek 26 januari) zal het ongetwijfeld met mij eens zijn dat haar economisch-statistische beschouwingen een onderwerp op zichzelf vormen en niet relevant zijn voor het verkeerde woordgebruik dat ik in mijn ingezonden brief van 14 januari signaleerde.

    • B. van der Woord