Prudential bereikte recordproduktie

De maatschappijen behorende tot de Britse levensverzekeringsgroep Prudential Corporation, behaalden vorig jaar een nog niet eerder bereikt niveau.

Het totale premie-inkomen uit nieuw afgesloten zaken bedroeg 4,878 miljoen pond (13,2 miljard gulden) tegen 3,825 miljard pond (10,3 miljard gulden) een jaar eerder. De grootste produktiestijging (33 procent) ontstond uit koopsompolissen met 4,206 miljard pond 3,163 miljard pond in 1991. Het premie-inkomen uit nieuwe leven- en pensioenverzekeringen geproduceerd door Prudential Nederland steeg in 1992 met 56,3 procent tot 69 miljoen gulden tegen 44,1 miljoen gulden in 1991.

De produktie van Prudential Corporation kwam voor ruim 47 procent uit het Verenigd Koninkrijk en voor bijna 50 procent uit landen daarbuiten, terwijl 3 procent uit herverzekeringsactiviteiten voortkwam. Prudential is in het Verenigd Koninkrijk ook belangrijk op het gebied van pensioenfondsenbeheer. Het totaal aan beheerde vermogens was eind 1992 10 miljard pond (27 miljard gulden).