PRIJS

De Aleida Schot-prijs voor vertalingen van Slavische literatuur, is dit jaar toegekend aan Reina Dokter voor haar vertalingen van Joegoslavische literatuur, in het bijzonder het werk van Danilo Kis en Aleksandar Tisma.