Plan: wrak VOC-schip in IJ-"aquarium'

AMSTERDAM, 8 FEBR. Het schip "De Amsterdam' van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), dat in 1749 bij het Engelse Hastings verging en daar nog steeds op de zeebodem ligt, zal mogelijk in de toekomst in Nederland te zien zijn. De maritiem archeoloog Jerzy Gawronski heeft plannen om het schip onder water, ingepakt en in een onderwaterdok, naar Amsterdam te vervoeren en te exposeren in een levensgroot aquarium of bassin in het IJ.

Hij meldt dit in het archeologisch tijdschrift Scarabee. Gawronski is verbonden aan de Stichting VOC-schip "Amsterdam'. De prijs van de onderneming kan overigens nog wel voor een probleem zorgen: de totale kosten zijn begroot op 140 miljoen gulden. Om dat bedrag bijeen te krijgen, zal onder meer het bedrijfsleven worden benaderd.

Het schip is nog zeer de moeite waard, aldus Gawronski. “Het is het best bewaarde onderwater-Pompeï van Nederland in de achttiende eeuw.”

De initiatiefnemers stellen zich voor de zaak in 2000 al rond te hebben en dan minstens 1,2 miljoen bezoekers per jaar te krijgen. Die kunnen dan ook de onderzoeken door duikers gadeslaan. Het nieuwe museum moet "Amsterdam-Emporium' gaat heten. "Emporium' staat voor handelscentrum.