Plan: Azië openen voor transport

QUETTA, 8 FEBR. De tien lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking (ECO), een jong handelsblok van Centraal-Aziatische landen, hebben dit weekeinde overeenstemming bereikt over het verbeteren van de spoorwegen en het wegennet in de deelnemende landen voor het jaar 2000.

Ministers van de lidstaten - Iran, Pakistan, Turkije, Azerbajdzjan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan en Afghanistan - kwamen dit weekeinde in het Pakistaanse Quetta bijeen. In een communiqué stelden ze een transportplan voor dat ondermeer de integratie regelt van diverse spoorwegnetwerken. Ook worden de snelwegen in de landen verbeterd, terwijl het aan elkaar koppelen van de netwerken door nog aan te leggen wegen ook op de agenda staat. Volgens een woordvoerder moet het infrastructurele plan “vrachtwagens in staat stellen naar internationaal acceptabele normen van de ene naar de andere kant van de regio te rijden”.

De ministers stelden bovendien voor het aantal verbindingen door het luchtruim tussen hoofdsteden en andere belangrijke plaatsen in de lidstaten aanzienlijk uit te breiden. De ECO-landen namen zich voor ook de havenfaciliteiten te verbeteren.

In Quetta werd het voornemen geuit niet alleen samen te werken in transport, handel, industrie, maar ook in communicatie, energie, landbouw en toerisme. De tien lidstaten vormen na de Europese Gemeenschap de grootste economische samenwerkingsorganisatie. Het oppervlakte van de regio heeft een totaal oppervlakte van 7,2 miljoen vierkante kilometer (meer dan 172 maal Nederland), en heeft 300 miljoen inwoners.

De Pakistaanse minister van buitenlandse zaken, Mohammad Shaharyar Khan, zei dat het plan “niet te ambitieus is, maar realistisch”. Bestaande wegennetwerken zullen aan elkaar worden gekoppeld en nieuwe spoortracés zullen worden aangelegd, zei de bewindsman. Ook zou voor de eeuwwisseling een netwerk van oliepijplijnen en een hoogspanningsnet moeten worden aangelegd om te voorzien in de energiebehoefte van de regio.

De lidstaten besloten tevens onderlinge handelsbelemmeringen en -restricties op te heffen. Shaharyar Khan zei dat er een voorstel wordt voorbereid, dat de oprichting betreft van een handels- en ontwikkelingsbank voor de tien landen. In juni komen afvaardigingen van de ECO-landen in Istanbul opnieuw bijeen. (Reuter)