Optimistische stemming na Duitse renteverlagingen

ROTTERDAM, 8 FEBR. De belangrijkste ontwikkelingen op de Nederlandse rentemarkten van vorige week werden gestuurd door de Duitse renteverlagingen, enkele positieve economische cijfers en de heropening van de 30-jaars staatslening.

De vergadering van de Bundesbank leidde tot een voor velen onverwachte renteverlaging. De Lombardrente, het hoogste tarief, werd verlaagd van 9,5 procent naar 9 procent. Belangrijker was echter de verlaging van het disconto, het bodemtarief van de Duitse centrale bank. Het disconto werd met 0,25 procent verlaagd naar 8 procent. Door een lager bodemtarief ontstaat ruimte voor een verdere daling van de geldmarktrente, die momenteel voornamelijk wordt gestuurd door middel van de Duitse repo rate, vergelijkbaar met de Nederlandse speciale beleningsrente. De financiële markten reageerden verheugd op deze verlagingen van de offici-ele tarieven. Vooral de spanningen binnen het EMS namen na de renteverlaging sterk af. Voordien had met name de Deense kroon onder druk gestaan.

Ook De Nederlandsche Bank kondigde donderdag een renteverlaging aan. In Nederland werden evenwel niet de officiële tarieven verlaagd, maar de speciale beleningsrente. Dit geldmarkttarief werd verlaagd van 8,4 procent naar 8,3 procent en ligt momenteel 30 basispunten onder haar Duitse evenknie.

Op de kapitaalmarkt daalde de Nederlandse 10-jaars rente met ongeveer 6 basispunten. Naast de renteverlagingen werd de stemming positief beïnvloed door twee belangrijke economische cijfers. In Nederland daalde de inflatie in januari naar 2,5 procent, ten opzichte van 2,6 procent in december en in Duitsland werd bekend dat de ambtenarenbonden een loonstijging van slechts 3 procent overeen zijn gekomen.

De opbrengst van de tweede, nieuwe tranche van de 30-jaars staatslening viel enigszins tegen. Werd met de eerste tranche nog 3,5 miljard gulden binnengehaald, de tweede tranche leverde de Agent van Financiën slechts 1 mld. gulden op. Het ligt in de bedoeling om middels deze lening in zes tranches, waarvan er nu reeds twee zijn geweest, in totaal 10 mld. gulden van de financieringsbehoefte te dekken.

Internationale obligatiemarkten

De ene officiële renteverlaging is de andere niet. De reactie van de financiële markten op de monetaire verruimingen die afgelopen week plaatsvonden in Italië, Japan en Duitsland was dan ook verschillend. De Italiaanse renteverlaging werd ingegeven door gunstige inflatiecijfers die twee weken geleden werden gepubliceerd. De Italiaanse geldontwaarding bereikte met 4,3 procent het laagste niveau sinds 1987. Voor de Italiaanse centrale bank was dit voldoende aanleiding om het disconto met 0,5 procent te verlagen tot een niveau van 11,5 procent. De Italiaanse obligatiemarkt reageerde met koersstijgingen, evenals de andere Europese hoogrentende markten (Spanje en Portugal) die op spin-off effecten hopen. Ook het Japanse disconto werd verlaagd op grond van binnenlands economische overwegingen. De stijgende Japanse werkloosheid deed de Bank van Japan besluiten om het disconto met 0,75 procent te verlagen naar een niveau van 2,5 procent. De monetaire verruiming was de eerste sinds medio 1992 maar de zesde sinds medio 1991. De reactie van de markt kan het beste worden getypeerd als: "buy the rumor, sell the fact'.

De renteverlaging kwam niet onverwacht en was reeds geruime tijd in de koersen verdisconteerd. De Japanse lange rente bereikte hierdoor zelfs het laagste niveau sinds vijf jaar. De feitelijke discontoverlaging kon de markt dan ook niet meer enthousiasmeren en leidde zelfs tot geringe koersdalingen.

De reactie van de internationale obligatiemarkten op de Duitse renteverlaging was positief, zelfs beter dan de binnenlandse reactie. De marktpartijen realiseerden zich dat de motivatie voor de monetaire verruiming hoofdzakelijk in de hoek van het EMS moet worden gezocht. De afnemende spanningen binnen het EMS vonden dan ook met name hun weerslag in die landen waarvan de munten onder druk stonden, zoals Frankrijk en Denemarken, die hun rente-écart ten opzichte van Duitsland zagen afnemen.

In de VS kan de obligatiemarkt nog steeds het hoofd bieden aan de serie beter dan verwachte economische cijfers. Zelfs het positieve werkloosheidscijfer van afgelopen vrijdag leidde nauwelijks tot koersdalingen. De markt heeft heeft voorlopig vertrouwen in president Clinton en een reductie van het begrotingstekort, waarbij wordt gehoopt dat met name het aanbod van langlopende leningen zal afnemen.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco