NIB: overheid moet meer geld pompen in industrie

ROTTERDAM, 8 FEBR. De president-directeur van de Nationale Investeringsbank (NIB), prof. dr.M.J.L. Jonkhart, heeft een pleidooi gehouden voor meer investeringen van de Nederlandse overheid in de industrie.

Gisteren zei hij voor de NOS-televisie dat de overheid te karig is als financier van het bedrijfsleven. Volgens Jonkhart blijft Nederland als gevolg van het “RSV-syndroom” in de steun aan de eigen industrie achter bij andere EG-landen.

Jonkhart betoogde dat de industriële bedrijven in ons land over het algemeen kleiner in omvang zijn dan die in andere EG-landen. Daardoor kunnen overnemingen of andere vormen van samenwerking onvermijdelijk zijn, aldus Jonkhart.

Hij is niet tegen grensoverschrijdende samenwerking, maar wil voorkomen dat “het ene na het andere bedrijf” in buitenlandse handen komt. Jonkharts bank is nauw betrokken bij de financiering van bedrijven als DAF en Fokker.

Ons land heeft het hoge peil van de welvaart vooral te danken aan technologische vernieuwing. Als Nederlandse bedrijven “in te grote mate onderdeel worden van buitenlandse concerns” dreigt allerlei ontwikkelingswerk verplaatst te worden naar het buitenland.

Landen als Duitsland en Frankrijk maken zich meer zorg om de eigen industrie en volgens Jonkhart is het “onvermijdelijk” om van tijd tot tijd geld voor bedrijven beschikbaar te stellen uit overheidsbudgetten. Hij bepleit om binnen de doelstelling van het kabinet om het financieringstekort terug te dringen meer aandacht te geven aan de industrie. Dat hoeft niet strijdig te zijn met EG-regels over steun van de overheid aan bedrijven en kan in goed overleg met Brussel, aldus Jonkhart.