Lichte verbetering bij Kon. Landré & Glinderman

Bij Koninklijke Landré & Glinderman te Diemen, een handelsonderneming in kapitaalsgoederen, is een lichte verbetering van het bedrijfsresultaat ontstaan, niettegenstaande een bij de verwachtingen achtergebleven omzet en een achtergebleven resultaat in de tweede jaarhelft.

De orderontvangst daalde in de zomer van 1992 met 28 procent tot 64 miljoen gulden van 89 miljoen in het eerste halfjaar. Over geheel 1992 daalde ontvangst 9 procent tot 153 miljoen gulden tegen 168 miljoen gulden in 1991.

De omzet steeg met 4 procent tot 162 miljoen. De winst nam twee procent toe tot 3,71 miljoen gulden. De winst per aandeel over het met vijf procent verhoogde kapitaal was 4,86 gulden tegen vorig jaar 5 gulden.

Het dividendvoorstel luidt 3,20 gulden per aandeel of naar keuze 1 gulden plus 0,50 in aandelen, waardoor voor elke 20 aandelen (of certificaten) één nieuwe wordt verkregen.