Landbouwschap laakt noodwet van Bukman voor vergunningen

ROTTERDAM, 8 FEBR. Het Landbouwschap verwacht dat “grote aantallen” veehouders in de problemen komen als de voorstellen van de ministers Bukman (landbouw) en Alders (milieu) voor een noodwet over hinderwetvergunningen voor veehouders doorgaan.

Over de noodwet is eind vorige week overleg gevoerd tussen de twee ministers, het Landbouwschap, het VNG, de stichting Natuur en Milieu en het Interprovinciaal Overleg. Inzet is een uitspraak van de Raad van State, die onlangs oordeelde dat de gemeente Ambt Delden ten onrechte een vergunning had verleend aan een veehouder die zijn bedrijf wilde uitbreiden. Sindsdien vrezen veel boeren dat zij hun bedrijf zullen moeten inkrimpen, omdat zij in het verleden voor uitbreiding geen hinderwetvergunning hebben aangevraagd, of deze wellicht ten onrechte hebben gekregen.

Bukman en Alders willen in de noodwet vastleggen dat gemeenten bij het afgeven van een vergunning geen rekening hoeven te houden met de mate van verzuring in het betreffende gebied. Volgens de Hinderwet, die op 1 november 1981 van kracht werd, moet dit wel. Bij het afgeven van de vergunningen moeten gemeenten uitgaan van het aantal dieren van veehouders op 1 november 1981 - meer mag niet. Ook moeten ze een regionaal ammoniakbeleid opzetten.

Niet bekend

De noodwet zal naar verwachting nog deze week bij de Raad van State worden ingediend. De VNG is bezig met een onderzoek dat moet uitwijzen hoeveel boeren bij uitbreiding geen of ten onrechte een hinderwetvergunning hebben gekregen. Die uitkomsten worden binnen een maand verwacht. Zeker is in elk geval de problemen zich concentreren in het oosten van het land, waar vandaag een grote manifestatie plaatsheeft.