Kernbedrijf in nieuwe BV; Helft banen DAF België en Nederland weg

ROTTERDAM, 8 FEBR. Bij DAF in Eindhoven en het Belgische Westerlo zullen circa 3.400 banen verloren gaan. Dat is ruim de helft van het huidige personeelsbestand in Nederland en België.

Van het huidige DAF wordt voorlopig alleen de kern, de produktie van zware trucks, overgeheveld naar een nieuwe BV, waar slechts plaats zal zijn voor omstreeks 2.700 werknemers.

Die conclusie valt te trekken uit een brief die de bewindvoerders van DAF, mr. F. Meeter en mr. A. Deterink, vanochtend bij de fabriekspoort aan het personeel hebben laten uitreiken.

Het plan van de bewindvoerders komt er op neer dat het huidige DAF (zeker de belangrijkste werkmaatschappij Van Doorne's Bedrijfswagenfabriek BV) failliet zal gaan. Slechts een beperkt aantal personeelsleden zal daarna in dienst treden van de nieuw op te richten BV, voorlopig "de nieuwe DAF' gedoopt. Geld voor een sociaal plan voor de ontslagen werknemers is er, naar de vakbonden vrezen, waarschijnlijk niet. De bonden voorzien dat bij toeleveranciers van DAF ongeveer evenveel banen zullen verdwijnen als bij de vrachtwagenfabrikant zelf. In Eindhoven werken op dit moment nog circa 5.250 mensen bij DAF en in Westerlo 1.500. Voor de Britse tak van DAF (5.500 werknemers) moeten de Engelse bewindvoerders samen met de Britse banken een oplossing zien te vinden.

De bewindvoerders willen de Eindhovense afdeling Special Products (militaire trucks en onderstellen voor de F-16) sterk afgeslankt verkopen. DAF Finance Company, de leasemaatschappij, zal op termijn worden opgeheven. De bewindvoerders schrijven het personeel dat zij zich realiseren dat de plannen “zeer sterk ingrijpen in de bedrijfsvoering en dat zij voor velen het verlies van de arbeidsplaats betekenen”. “Zonder een dergelijke ingreep zou DAF echter geheel ten onder gaan”, voegen zij er aan toe.

De nieuwe BV zou, naar verluidt, moeten beginnen met een eigen vermogen van circa 435 miljoen gulden. De Nederlandse overheid is volgens minister Andriessen (economische zaken) bereid 225 miljoen gulden bij te dragen. De staat zou daarmee een belang van ongeveer 40 procent in het nieuwe DAF krijgen. Van de Vlaamse regering is 55 miljoen eigen vermogen te verwachten. Het resterende deel moet komen van banken, bestaande aandeelhouders en institutionele beleggers. Vado Beheer, de beleggingsmaatschappij van de familie Van Doorne die 11 procent van de aandelen DAF bezit, is niet bereid geld in het nieuwe DAF te steken. Huisbankier ABN Amro heeft, volgens de vakbonden, vorige week laten weten geen aandelen in het nieuwe DAF te willen nemen.