Hoeklieden in verzet tegen plan beursbestuur

AMSTERDAM, 8 FEBR. Meer dan de helft van de hoekmansbedrijven zal zijn activiteiten moeten staken als de voorstellen van het beursbestuur om de aandelenhandel op de Amsterdamse effectenbeurs te splitsen, doorgang vinden.

Dit zegt J.C. Abrahamse, secretaris van de Vereniging van Hoeklieden, in een reactie op de voorstellen van het beursbestuur die vorige week bekend werden.

Hoekmansbedrijven waar ruim 250 mensen werken, brengen op de beursvloer vraag en aanbod samen en stellen de prijs van een aandeel vast. Het aantal hoekmansbedrijven is de afgelopen jaren al drastisch verminderd van 50 stuks in 1980 tot 22 in 1992. Volgens Abrahamse zullen slecht vijf tot acht grotere hoekmansbedrijven kunnen overleven als de splitsing van de aandelenhandel doorgaat. Abrahamse vindt dat hoekmansbedrijven die uit de boot vallen, schadeloos moeten worden gesteld.

Het beursbestuur wil de handel in aandelen splitsten in een wholesale-segment voor de grote transacties en in een retailsegment voor kleine en middelgrote aandelentransacties. De hoekman heeft alleen nog een functie in het retailsegment. In het wholesale-segment kunnen commissiehuizen volledig vrij met elkaar handelen.

Bovendien wil het beursbestuur het aantal hoeklieden per fonds verminderen van twee naar een. Met deze hervormingen komt de beurs tegemoet aan de wensen van grote institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars) en de grote commissiehuizen (banken en commissionairs) die het hoekmanssysteem te duur vinden en direct met elkaar willen kunnen handelen.

De hoeklieden zijn op zich niet tegen een splitsing van de aandelenhandel, maar maken zich zorgen over de grens tussen retail en wholesale die nog moet worden vastgesteld. De hoekmannen vinden een grens van 1 miljoen gulden per transactie aanvaardbaar. Bij die grens blijft zo'n drie kwart van alle transacties via de hoeklieden lopen. Het beursbestuur stelt een grens voor die afhankelijk is van de marktliquiditeit. Bij de vijf internationals denkt het bestuur aan een grens van 10.000 stukken en bij de overige fondsen aan circa 2500 stuks. Eind maart zullen de definitieve voorstellen aan de leden van de Amsterdamse effectenbeurs worden voorgelegd.