Halvering kwartaalwinst Polaroid

De winst van het Amerikaanse fotografieconcern Polaroid is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 49 procent gedaald van 58,5 miljoen dollar tot 29,6 miljoen dollar.

Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan een sterke vermindering van de verkoop van "instant'-films in Europa. De omzet groeide met twee procent van 633,4 miljoen dollar tot 649,2 miljoen dollar.