Grote verslagenheid bij DAF-werknemers

EINDHOVEN/DEN HAAG, 8 FEBR. De werknemers van DAF hebben de aangekondigde forse ontslagen bij het in surséance verkerende vrachtwagenbedrijf vanochtend met grote verslagenheid ontvangen. De Industriebond FNV spreekt van “een rampenscenario”. De bonden willen zich sterk maken voor een banenpool voor DAF-personeel. Ook willen zij met minister De Vries (sociale zaken) een regeling treffen om de gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk te verzachten.

Vanmiddag hadden de gezamenlijke vakbonden een bijeenkomst voor hun leden bij DAF belegd in de Eindhovendse stadsschouwburg. Bewindvoerder Meeter zou de werknemers daar de plannen komen toelichten.

De oppositiepartijen D66 en Groen Links willen dat minister Andriessen (economische zaken) deze week in de Tweede Kamer opening van zaken geeft over de recente ontwikkelingen bij DAF. “Ik ben verbaasd en verbolgen over de keiharde sanering waarbij het totale aantal arbeidsplaatsen zal worden gehalveerd”, zei vanmorgen het Kamerlid Rosenmöller (Groen Links) “en over het fiat dat Andriessen daar zo snel aan heeft gegeven”. Volgens hem staan deze uitspraken in schril contrast met de uitlatingen van Andriessen van vorige week, waarbij meer arbeidsplaatsen bleven behouden.

Ook het Kamerlid Van Gelder (PvdA) is “verbaasd” over de omvang van de sanering. Het eerder opgestelde reddingsplan was volgens hem minder ingrijpend, maar hij onderstreept dat de bewindvoerders nu aan zet zijn. “Daarna praten wij met de minister”, aldus Van Gelder.

Minister Andriessen liet dit weekeinde weten dat hij een bedrag van ongeveer 225 miljoen gulden in het nieuwe bedrijf wil steken; dit is inclusief het bedrag van 67 miljoen gulden dat in december - via de Nationale Investerings Bank - in DAF is geïnvesteerd. Het overblijvende kernbedrijf van DAF zal volgens ingewijden vooral de produktie van zware trucks (de series 75, 85 en 95 en mogelijk ook de onlangs gelanceerde middelzware 65-serie) betreffen. Op dit moment wordt nog bekeken of de nieuwe onderneming wellicht ook onderdelen kan overnemen van de DAF-vestigingen in Engeland.

De Industriebond FNV wil samen met de gemeente Eindhoven een informatiepunt inrichten waar werknemers van DAF terecht kunnen met persoonlijke vragen. Uit gesprekken met medewerkers van DAF blijkt dat er nogal wat vragen leven over hoe het straks verder moet met hypotheken, studerende kinderen, goedkope door DAF verstrekte leningen en dergelijke.

Het voortzetten van alleen de ontwikkeling en produktie van zware vrachtwagens in een nieuwe vennootschap is volgens bestuurder F. Koolen van de Industriebond FNV desastreus voor Eindhoven en omgeving. Voor Eindhoven zou dat kunnen betekenen dat 3.000 mensen hun baan verliezen. “In totaal zullen dan bij Daf in Nederland, België en Engeland 8.500 tot 9.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen”, aldus Koolen. Bij een eventueel faillissement van de huidige Daf-organisatie gelden opzegtermijnen van 6 tot maximaal 26 weken.