Burgemeester Amsterdam naar Zuid-Afrika op uitnodiging ANC

AMSTERDAM, 8 FEBR. De Amsterdamse burgemeester Ed. van Thijn zal eind volgende week voor een bezoek van enkele dagen vertrekken naar Zuid-Afrika. Van Thijn is op persoonlijke titel uitgenodigd om in Johannesburg een “internationale solidariteitsbijeenkomst” bij te wonen van het Afrikaans Nationaal Congres. De reis van Van Thijn werd vanmiddag door een woordvoerder bevestigd.

Volgens de woordvoerder draagt het bezoek van Van Thijn geen formeel karakter. Het bezoek volgt kort nadat het Amsterdamse bestuurscollege officieel heeft vastgesteld dat in navolging van de Verenigde naties de boycot is opgeheven tegen kunstenaars en artiesten die Zuid-Afrika aandoen. Aanleiding hiertoe was het bezoek dat de schrijer Willem Frederik Hermans vorige week aan Amsterdam bracht in verband met de presentatie van het door hem geschreven Boekenweekgeschenk.

De boycot hield in dat overtreders van de culturele boycot van Zuid-Afrika niet langer welkom waren bij door de gemeente Amsterdam gesubsidieerde instellingen. Hermans bezocht begin jaren tachtig Zuid-Afrika voor het houden van enkele lezingen. Omdat de boycot officieel nooit was opgeheven bestond aanvankelijk nog twijfel of de schrijver naar Amsterdam zou komen.

In een brief aan de schrijver en in antwoord op vragen van het raadslid B. Holvast (Groen Links) maakte het Amsterdams bestuurscollege echter duidelijk dat door de gewijzigde omstandigheden in Zuid-Afrika de VN-boycot niet langer van kracht is. De gemeentelijke inspanningen zouden zich nu juist kunnen richten op “het uitwisselen van alle kunstuitingen uit en naar Zuid-Afrika”, aldus Van Thijn in zijn brief aan Hermans.

Amsterdam besloot reeds vorig jaar voor enkele tienduizenden guldens deel te nemen in een uitwisselingsprogramma voor jonge beeldende kunstenaars uit Zuid-Afrika. Hierbij krijgt een kunstenaar een jaar lang een atelier in Amsterdam ter beschikking om ervaring op te doen.

    • Steven Adolf