Bouwplan valt over één stem

De vergadering stemde afgelopen zaterdag een half uur te laat. Het voorstel van het bondsbestuur van de Nederlandse Badminton Bond kreeg één stem te weinig omdat een van de voorstanders van het plan inmiddels de vergadering verlaten had.

De bond mag derhalve nog niet bouwen aan het nieuwe bondsbureau voor de 90.000 badmintonners in Nederland. Voorzitter J.P. Nouwt blijft geloven in de haalbaarheid van het plan.

Waarom werd het bouwplan afgekeurd?

Het bondsbestuur wil een kantoorpand bouwen voor het bondsbureau, met huisvesting voor 18 medewerkers en ruimte voor vergaderingen. Volgens ons is bouwen goedkoper dan huren, zoals we nu doen. Het bouwplan kwam zaterdag in stemming op een vergadering met de afgevaardigden van de districten. Er waren daar eerst vijftig mensen aanwezig, maar een van de voorstanders moest weg, hij had elders verplichtingen. Bij de stemming werd het plan vervolgens niet aangenomen. De stemmen staakten: 24 tegen 24, bij één onthouding. Als het plan een half uur eerder in stemming was gebracht, was het aangenomen.

Wat zijn de bezwaren tegen het plan?

De kosten voor de nieuwbouw vallen volledig binnen de bestaande begroting. Er is zeker geen contributieverhoging voor nodig. Maar er waren een aantal mensen die kennelijk zeiden: "ik geloof jullie cijfers niet'. Ze twijfelden aan onze presentatie, hoewel we daarin eerder een conservatieve raming maken dan te optimistisch oordelen. Ik hoop die twijfels in de nabije toekomst nog weg te nemen. De huisvestingscommissie gaat er nog eens naar kijken, tezamen met de financiële commissie en met afgevaardigden van de districten. En we zullen een externe deskundige raadplegen.

Volgend jaar organiseert de Nederlandse bond het Europees kampioenschap in Den Bosch. Tegelijkertijd vindt in die stad de finale van de wereldbeker voor springruiters plaats. Het schijnt dat dat een een tekort aan geschikte hotelruimte veroorzaakt. Is dat zo?

Een deel van de hotelruimte in Den Bosch was inderdaad al gereserveerd voor de springruiters. Maar voor de sporters hadden we al een bungalowpark geregeld en de officials kunnen wel wat verder weg ondergebracht worden.

    • Remmelt Otten