Algerije verlengt de noodtoestand

ALGIERS, 8 FEBR. De Algerijnse regering heeft gisteren de 12 maanden geleden afgekondigde noodtoestand voor onbepaalde termijn verlengd in het kader van haar strijd tegen moslim-extremisme.

Oppositiegroepen hadden aangevoerd dat verlenging van de noodtoestand, die vergaande bevoegdheden geeft aan politie en leger, elke kans op een dialoog met het moslim-fundamentalisme en op nationale verzoening zou vernietigen. Het vijf man tellende presidentschap verwees echter naar de veiligheidssituatie. Minister van binnenlandse zaken Mohamed Hardi had vorige week al gezegd dat voorstanders van opheffing van de noodtoestand “de staat willen beroven van de werktuigen die haar in staat stellen terrorisme en corruptie te bestrijden”.

Om de noodzaak van verlenging van de noodtoestand nog eens te onderstrepen werd zaterdag de ontdekking bekendgemaakt van de “monsterlijk gefolterde” lijken van drie mannen, onder wie een politieman, die op 22 januari in een voorstad van Algiers waren ontvoerd. In Algerije zijn honderden politiemannen en militairen door moslim-extremisten gedood sinds regering en leger ruim een jaar geleden een verkiezingsoverwinning door het fundamentalistische Front van Islamitische Redding verhinderden.

De noodtoestand geeft vergaande bevoegdheden aan minister van binnenlandse zaken Mohamed Hardi. Hij kan detentiecentra inrichten, demonstraties verbieden, openbare plaatsen sluiten, plaatselijke autoriteiten ontbinden, kranten een verschijningsverbod opleggen en berechting door militaire tribunalen gelasten. Krijgsraden hebben het afgelopen jaar 48 doodvonnissen geveld; vorige maand werden twee mannen geëxecuteerd. Verder is in een aanzienlijk deel van Algerije een nachtelijk uitgaansverbod van kracht. (Reuter, AFP)