Aanbod winst naar algemene omroeppot over te maken; Voorzitter Veronica probeert straf "af te kopen'

AMSTERDAM, 8 FEBR. De Veronica Omroep Organisatie (VOO) doet zijn uiterste best het Commissariaat van de Media te bewegen het uitzendverbod van zeven weken dat de omroep boven het hoofd hangt, in te trekken. Voorzitter drs. J.P. van der Reijden van Veronica heeft het commissariaat aangeboden de winst die de omroep heeft gemaakt op de verkoop van aandelen RTL-Véronique over te maken naar de algemene omroepmiddelen. Verder hebben alle bestuurders die ten tijde van de affaire in de omroepcolleges zaten zich teruggetrokken.

In 1989 stak de toenmalige top van de omroep (R. Out, L. Harding en P. de Jager) via een aparte bv zo'n tien miljoen gulden van Veronica in het nieuwe commerciële station. De aandelen werden later met miljoenenwinst verkocht. Het Commissariaat voor de Media tikte Veronica daarvoor op de vingers. De omroep werd een uitzendverbod opgelegd van dertien weken, waarvan zes voorwaardelijk. Het Europese Hof van Justitie heeft vorige week bepaald dat de bepaling in de mediawet die omroepen verbiedt commerciële nevenactiviteiten te ontplooien niet in strijd is met de Europese regelgeving.

De Raad van State buigt zich nu over de straf, Veronica probeert daar onder uit te komen. Van der Reijden bracht daartoe vorige week informeel een bezoek aan het commissariaat om het op de hoogte te brengen van onder meer de meest recente wijzigingen in het bestuur. Uit het Algemeen Bestuur stapte H. Mondt op, het Dagelijks Bestuur vertrok op Van der Reijden na in zijn geheel, maar niet "en masse'. Het Tweede Kamerlid S. van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD) zegt ruim een week geleden al aan de voorzitter te hebben geschreven dat ze het bestuur zou verlaten. “Ik zou al opstappen in mei”, zegt Van Heemskerck, “Ik heb het bij Veronica erg druk gehad met twee nieuwe directies, een reorganisatie en een nieuwe structuur, een samenwerkingscontract met de Tros en de selectie van een nieuwe directeur. Toen dat laatste achter de rug was heb ik tegen Van der Reijden gezegd, nu stap ik op, ik heb er twee klussen bij in de Kamer.”

Van Heemskerck, die na de affaire in 1989 van het Algemeen Bestuur overstapte naar het vier-hoofdige Dagelijkse Bestuur, zegt dat de bekendmaking van haar opstappen door de publiciteit is achterhaald. “Toen vorige week de uitspraak van het Europese Hof de overtreding van de omroepwet door Veronica bevestigde, was dat aanleiding voor de heer Van Essen (penningmeester, red.) om zich op zijn positie te beraden. Hij was de enige van ons die ook ten tijde van de RTL-affaire in het dagelijks bestuur zat. Nadat hij zijn brief aan de voorzitter had geschreven vond de heer Schuur het verstandig meteen helemaal schoon schip te maken en eveneens op te stappen.”

Zijn beslissing zou mede zijn ingegeven door het feit dat door het bestuur net een nieuwe directeur voor Veronica was gekozen: de oud-president directeur van de Verenigde Spaarbanken, R. Meijer. Meijer zal fungeren als voorzitter van het "directieteam' en daarmee de dagelijkse leiding aan het radio- en televisiebedrijf op zich nemen.

Om het Commissariaat voor de Media mild te stemmen besloot Van der Reijden naast de bestuurswijziging een aanbod te doen het geld dat de omroep heeft overgehouden aan de transactie met aandelen RTL in de algemene omroeppot te stoppen. De omroepcommissarissen hebben aandachtig naar Van der Reijden geluisterd maar geen toezeggingen gedaan. Officieel laat het commissariaat weten geen commentaar op het aanbod van Van der Reijden te geven, maar duidelijk is dat de commissarissen nieuwsgierig zijn naar het oordeel van de Raad van State over de straf die zij Veronica hebben toegedicht, de eerste in zijn soort.

Veronica meent dat het laten boeten voor de hele organisatie van een handeling die door slechts enkelen is verricht niet rechtvaardig is. “Het zou niet eerlijk zijn als de organisatie wordt gestraft voor iets waar bepaalde personen vreselijk aan hebben verdiend”, zegt een woordvoerder van de omroep. Dezelfde mening is de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) toegedaan. De NVJ vindt dat Out, Harding en De Jager voor de gevolgen van hun handelingen moeten opdraaien en niet het huidige personeel. Out en Harding vertrokken vorig jaar september bij Veronica op verzoek van de ledenraad. Harding ging naar een nieuw opgericht commercieel radiostation, Out werd na strubbelingen over een afkoopsom "adviseur' van de omroep. Ook P. de Jager, president-directeur van het omroepblad van Veronica, die nauw betrokken zou zijn geweest bij de RTL-affaire werd de wacht aangezegd. Hij kreeg een jaar geleden te horen dat hij moest vertrekken per 1 januari van dit jaar. Maar De Jager eist een afkoopsom van enkele miljoenen guldens en heeft om die veilig te stellen anderhalve week geleden beslag laten leggen op een rekening van Veronica. Veronica verwacht dat het beslag de komende week zal worden opgeheven.

    • Zeger Luyendijk