Voorstanders van het recht op vergoeding van ...

Voorstanders van het recht op vergoeding van seksuele diensten op sociaal/medische gronden vatten de term gemeenschapsgeld wel erg letterlijk op.

Harry Gruppen, LU Wageningen

Het is niet reeel om verder economische groei te verdedigen met het argument dat de extra vrijgekomen middelen mogelijkheden scheppen voor de financiering van milieuverbeterende maatregelen.

M.K. van Ittersum, L.U. Wageningen

Geringe aandoedingen betekenen voor een patient niet altijd een geringe belasting. Van 'opbeurende' opmerkingen over de geringheid van de aandoening raken zij niet zelden teneergeslagen.

A. van der Donk, Erasmus Universiteit Rotterdam

Om de voortgaande aantasting van de fiets- en wandelmogelijkheden in natuurgebieden die aan stedelijk gebied grenzen, zoals de Reeuwijkse Plassen, tegen te gaana biedt de 'chip-kaart' effectieve controlemogelijkheden het niet toegestane gemotoriseerd verkeer selectief te weren.

J. Bruining, Erasmus Universiteit Rotterdan

De beslissing om de failliette ex-DDR evenredig te laten bijdragen aan de opvang van asielzoekers is een illustratie van de blindheid van veel Duitse politici voor de contra-productiviteit van het rechtlijnig toepassen van regels.

R. Koopman, Universiteit van Amsterdam

De Nederlandse 'Alles moet anders'-generatie heeft net zo weinig van haar politieke fouten als haar Franse evenknie, de nouveau philosophes. Het onverwoestbare idee deel uit te maken van een uitverkoren generatie blijkt bij beiden uit het pedant etaleren van de gemaakte fouten in betweterige boeken.

J.W. Duyvendak, Universiteit van Amsterdam