Vermogensbelasting

In "VVD schrap belasting op Vermogen' (Economiekatern, NRC Handelsblad van 2 februari) wordt erop gewezen dat Nederland het enige land is in de EG, waar een dergelijke fiscale maatregel vigeert. Het zou wellicht zinnig zijn, deze maatregel dit jaar nog te doen vervallen; zij werd namelijk juist honderd jaar geleden ingesteld, door minister Pierson.

Gerard Pieter Pierson (1839- 1909) was directeur en president van De Nederlandsche Bank 1866-'85 respectievelijk van 1885-'91 bovendien hoogleraar economie te Amsterdam, van 1877-'85, en minister van financiën van 1891-1894. Hij stelde deze belasting instelde in verband met de hoge kosten veroorzaakt in ons voormalig Oost-Indië. Thans gaat het innen van deze belasting meer kosten dan zij opbrengt. Dit nog afgezien van de kapitaalvlucht uit ons kleine land.

    • T. Wilhelmus