Schoolplaten

In de bespreking op de achterpagina (NRC Handelsblad, 27 januari) van de tentoonstelling van schoolplaten in het Drents Museum stond een onjuiste vermelding gebaseerd op onjuiste gegevens in het begeleidend boek "Veranderend Landschap': dat de NV P. Noordhoff overgenomen is door de NV J.B. Wolters. Dit was geenszins het geval. Een fusie ontstond waardoor een nieuwe NV gevormd werd Wolters-Noordhoff onder leiding van directeuren en commissarissen van beide partijen.

    • F.C. Noordhoff
    • J. Noordhoff