Ramsj

Tony Ross: Willemiene Wonderwicht Altamira 1988. Van ƒ 19.90 voor ƒ 9.90. Lankamp & Brinkman Amsterdam. Vanaf 5 jaar.

Katja Stip en Gitte Spee: Brumas en de vreemde vogel Leopold 1988. Van ƒ 22.90 voor ƒ 9.95. De Slegte. Vanaf 5 jaar.

Claude Clément en Frédéric Clément: De vioolbouwer van Venetië Altamira 1990. Van ƒ 23.90 voor ƒ 9.90. Het Martyrium Amsterdam. Vanaf 8 jaar.

Lydia Rood: Thomas en Senior Leopold 1985. Van ƒ 20.90 voor ƒ 8.95. De Slegte. Vanaf 10 jaar.

Eliza Thomson: Naar het verre, koude land Leopold 1988. Van ƒ 22.90 voor ƒ 9.95. De Slegte. Vanaf 12 jaar.

Marilyn Sachs: Het nijlpaard. Querido 1987 Van ƒ 19.90 voor ƒ 8.95. De Slegte. Vanaf 14 jaar.

Humphrey Carpenter: Secret gardens Houghton Mifflin Company 1985. Van ƒ 30.85 voor ƒ 9.90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

H.C. ten Berge: Mythen en fabels van noordelijke volken. 3 Delen Meulenhoff 1987 (1976). Van ƒ 45.00 voor ƒ 18.90 per deel. De Slegte.

Tony Ross: Willemiene Wonderwicht

Altamira 1988. Van ƒ 19.90 voor

ƒ 9.90. Lankamp & Brinkman Amsterdam. Vanaf 5 jaar.

Willemiene is netjes, gehoorzaam en verstandig, peutert nooit in haar neus en ligt ontspannen in de stoel bij de tandarts. Als de vleesgeworden braafheid schrijdt zij onuitstaanbaar over de pagina's, waar haar aan het einde een uit de dierentuin ontsnapte krokodil opwacht. Deze spreekt met volle mond de slottekst, die veel kleine lezers uit het hart gegrepen moet zijn: " Pfff .. ik heb ze wel eens beter geproefd."

Katja Stip en Gitte Spee: Brumas en de vreemde vogel

Leopold 1988. Van ƒ 22.90 voor ƒ 9.95. De Slegte. Vanaf 5 jaar.

Vriendelijk kleuterverhaal op rijm over beer Brumas, die rondvarend op zijn zelf getimmerde arkje op zoek is naar een thuis voor een bevriende exotische vogel. Gitte Spee ontwierp een brave, buitenmodel beer: een harig, aan de hoeken wat afgerond vierkant op pootjes.

Claude Clément en Frédéric Clément: De vioolbouwer van Venetië

Altamira 1990. Van ƒ 23.90 voor ƒ 9.90. Het Martyrium Amsterdam. Vanaf 8 jaar.

Zorgvuldig uitgegeven prentenboek met een sprookjesachtig, een tikje zweverig verhaal. Wanneer zijn lievelingsboom de geest heeft gegeven, bestemt een oude vioolbouwer het hout voor een bijzondere cello. Alleen een muzikant zonder poeha en met een warm hart kan hem tot zingen brengen. De romantische illustraties vol mysterieuze straatjes en pleinen, maskers en ruisende gewaden sluiten aan bij het door sommige films gevestigde beeld van Venetië.

Lydia Rood: Thomas en Senior

Leopold 1985. Van ƒ 20.90 voor ƒ 8.95. De Slegte. Vanaf 10 jaar.

Thomas is getuige van een overval door een bende zakkenrollers en wordt voor één van de daders aangezien. Samen met een oude man stort hij zich in een speurdersavontuur. Actieverhaal, gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van Karst van der Meulen en Piet Geelhoed.

Eliza Thomson: Naar het verre, koude land

Leopold 1988. Van ƒ 22.90 voor ƒ 9.95. De Slegte. Vanaf 12 jaar.

Herinneringen aan de periode tussen haar tiende en dertiende jaar, toen de schrijfster in Japanse interneringskampen verbleef. Heruitgave van het oorspronkelijk niet als jeugdboek geschreven Setengeh Mati (1965).

Marilyn Sachs: Het nijlpaard. Querido 1987

Van ƒ 19.90 voor ƒ 8.95. De Slegte. Vanaf 14 jaar.

Even toegewijd als vasthoudend stort Jeff zich op het dikste meisje van de klas, met de bedoeling haar om te vormen tot het standaard model van een snelle meid. Als een moderne professor Higgins is hij zelfgenoegzaam in de weer, maar deze Eliza blijkt niet bereid tot het dagelijks aandragen van de pantoffels. Psychologisch goed doordacht verhaal, dat de rol van het uiterlijk van verschillende kanten belicht.

Humphrey Carpenter: Secret gardens

Houghton Mifflin Company 1985. Van ƒ 30.85 voor ƒ 9.90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Verrassende beschouwingen over beroemde Engelse kinderboeken en hun makers die allemaal stammen uit de periode 1860 - 1930, de zogenaamde "Golden Age of childrens literature'. Carpenter meent dat auteurs als Carroll, Barrie, Potter, Grahame en Milne met elkaar gemeen hebben dat ze het kinderboek als voertuig kozen voor hun eigen verzet tegen het geloof, het gezinsleven en de volwassen moraal. De onalledaagse visie is kundig en soms meeslepend verwoord, het gebrek aan onderbouwing is minstens zo groot als de stelligheid waarmee zaken worden geponeerd.

H.C. ten Berge: Mythen en fabels van noordelijke volken. 3 Delen

Meulenhoff 1987 (1976). Van ƒ 45.00 voor ƒ 18.90 per deel. De Slegte.

In dit drieluik zijn traditionele verhalen van de Eskimo's, van de indianen van Noordwest Amerika en uit Siberië bijeengebracht (niet speciaal voor kinderen) en voorzien van globale achtergrondinformatie over de betreffende volkeren. Volgens de samensteller wil hij "zoveel mogelijk recht doen aan de even oorspronkelijke als weinig gekende verbeeldingswereld." De "kale' vertelwijze draag daar zeker toe bij.

    • Bregje Boonstra