Nederlands fregat naar Joegoslavië

DEN HAAG / WASHINGTON, 6 FEBR. De Nederlandse regering heeft gisteren besloten het fregat "Abraham Crijnssen' naar de Adriatische Zee te sturen.

Het schip wordt toegevoegd aan de Britse "task-force', waaronder het vliegdekschip "Ark Royal', om eenheden van de Verenigde Naties - ook Nederlandse - in het voormalige Joegoslavië te beschermen.

Volgens het ministerie van defensie onderstreept de Nederlandse deelname aan de Britse marine-eenheid “de waarde die de regering hecht aan de veiligheid van de Nederlandse eenheden” in het voormalige Joegoslavië.

Het is de bedoeling dat HR. MS. Abraham Crijnssen 15 februari richting Adriatische Zee vertrekt. Het personeel is volgens het ministerie van defensie inmiddels ingelicht over de missie.

Sinds vorig jaar zijn Nederlandse marineschepen al actief in het gebied om de naleving van het zee-embargo tegen Servië en Montenegro te controleren. Het gaat in dit geval om een gezamenlijk optreden van NAVO en WEU (West Europese Unie). Intussen bestudeert de Amerikaanse president Clinton de mogelijkheid van een gedeeltelijke opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië als alternatief voor het vredesplan van David Owen en Cyrus Vance. Dit is gisteren vernomen van een functionaris van het ministerie van buitenlandse zaken in Washington, die anoniem wilde blijven.

Het Witte Huis vindt dat met de opdeling van Bosnië, zoals de EG- en VN-bemiddelaars die voorstellen, de Serviërs te veel worden tegemoetgekomen. Clinton zei gisteren dat hij de crisis in het voormalige Joegoslavië nog bestudeert en dat hij hoopt dat Rusland met hem wil samenwerken om een plan uit te werken dat meer aanvaardbaar is dan dat van Vance en Owen. Zowel de Servische Bosniërs als de Bosnische regering hebben dat plan afgewezen. VN-secretaris-generaal Boutros Ghali sprak zich gisteren uit voor het plan van Owen en Vance als “rechtvaardige en aanvaardbare oplossing voor alle partijen”.

Voor een gedeeltelijke opheffing van het embargo is een resolutie van de Veiligheidsraad nodig. De regering-Clinton heeft hierover de afgelopen dagen veelvuldig contact gehad met bondgenoten, vooral met Groot-Brittannië en Frankrijk, maar is er niet in geslaagd hen hiertoe over te halen, zo vertelde de functionaris.

De Duitse bondskanselier, Helmut Kohl, pleitte gisteravond voor opheffing van het wapenembargo. “Mijn mening is dat als de internationale gemeenschap dit land niet kan beschermen, het de mogelijkheid moet worden geboden zichzelf te beschermen.” Kohl zei verder dat hij telefonisch contact had gehad met Clinton. Zij zouden proberen elkaar volgende maand te ontmoeten. Minister van buitenlandse zaken Kinkel had donderdag het Witte Huis tevergeefs gevraagd het plan Vance-Owen te steunen.

De anonieme functionaris in Washington wees er gisteren op dat er via smokkel toch al steeds meer wapens bij de Bosnische moslims komen, ondanks het embargo. “Een hele serie islamitische landen voedt de stroom: Iran, Turkije, Saoedi-Arabië, maar ook Koeweit”, aldus de functionaris. De Amerikaan sprak zelfs van “concurrentie” tussen leveranciers om de moslims in Bosnië te bewapenen.

De functionaris verwierp het argument dat opheffing van het embargo olie op het vuur zou gooien. “Het is geen tijd meer voor een puriteinse opstelling.” Opheffen van het embargo zou alleen maar betekenen dat de Bosnische moslims “sneller en gemakkelijker” aan militair materieel kunnen komen. In Bosnië zelf ging de strijd gisteren intussen door. (ANP, AFP, AP)